E-mail s elektronickým podpisem

E-mail s elektronickým podpisem


V tomto případě pošlete podklady E-mailem z adresy, kterou máte uvedenou v žádosti, přičemž žádost i všechny přílohy, které jsou určeny k podpisu, budou podepsány platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb s časovým razítkem. 

Formulář žádosti zašlete též v původním formátu XLSX, aby bylo možné ověřit, že do souboru a způsobu výpočtu nebylo zasaženo. 

Tuto možnost doporučujeme využít, pokud nemáte zřízenou datovou schránku, ale máte platný elektronický podpis. Pokud si nejste jisti, co je přesně elektronický podpis, podívejte se např. na instrukce na této stránce: Po podepsání všech dokumentů je zkontrolujte, zda je podepsání uvedeno jako platné.

Velikost emailové zprávy je omezena na 10 MB a před odesláním doporučujeme ověřit soulad s pokyny k doručování zpráv (zejména formáty souborů) https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Elektronicka-podatelna-a-datova-schranka
 

Bez-nazvu.pngCo nelze považovat za elektronický podpis

 • Elektronickým podpisem není, pokud např. naskenujete či nafotíte svůj běžný rukou psaný podpis a poté ho jako obrázek vložíte do dokumentu.
 • Za elektronický podpis se nepovažuje ani, pokud podpis vytvoříte na počítači napojením na podpisové tablety (jako např. u vkládání podpisu u občanského průkazu či jiných dokladů)
 • Elektronický podpis nebude uznán, pokud ho nevydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, tedy jedna ze 3 v odkazu uvedených institucí
 

Co potřebuji k podání žádosti?

 • řádně vyplněnou žádost o podporu v programu Covid Bus (ke stažení níže)
 • čestné prohlášení o podpoře de minimis (ke stažení níže)
 • kopie technického průkazu (velký technický průkaz) každého autobusu, případně osvědčení o registraci vozidla  (tzv. malý technický průkaz), pokud provozovatelem je jiná osoba než vlastník a není zapsaný jako provozovatel v  technickém průkaze. 
 • daňové přiznání k dani silniční za rok 2019, včetně přílohy k dani silniční, byla-li podána, popřípadě čestné prohlášení o provozování autobusu v nepravidelné dopravě zařazeného žadatelem do provozu v nepravidelné dopravě po 1. lednu 2020 (ke stažení níže)
 • kopii smlouvy o vedení účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve Váš prospěch

Bez-nazvu.png  Doporučujeme žadatelům, aby pro správné fungování automatického výpočtu výše podpory používali MS Excel ve verzi 2013 a novější, tedy v podporovaných verzích. ​ 

STÁHNĚTE SI

down.pngŽádost o podporu v programu Covid bus
down-(1).pngČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
down-(2).pngČestné prohlášení provoz autobusů
down-(3).png Výzva k podání žádosti
down-(4).png Pravidla programu Covid bus
Návod na správné vyplnění žádosti

1)    Máte v žádosti vyplněna všechna povinná růžově podbarvená pole a je podepsaná platným elektronickým podpisem?
 • Jiná, než takto podbarvená pole, nevyplňujte.
 • Vyplněné musí být řádky označené červenou hvězdičkou (*). Ostatní růžová pole je nutné vyplnit, pokud se na Vás vztahují.
 • Řádek 26 se vyplní automaticky poté, co vyplníte list se seznamem autobusů.
 • V řádku 30 je třeba částku automaticky vypočtenou v řádku 26 snížit, pokud jste již čerpali jinou podporu v režimu malého rozsahu (max. 200.000 EUR za poslední 3 roky), popřípadě pokud částka automaticky vypočtená v řádku 26 přesahuje hodnotu 200.000 EUR. Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR na Kč použijte měnový kurz Evropské centrální banky platný v den podepsání žádosti o poskytnutí dotace. Měnové kurzy Evropské centrální banky naleznete zde: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html (např. k 19.10. je kurz 27,346 Kč/EUR).
2)    Máte vyplněný list žádosti se seznamem vozidel?
 • Nutno vyplnit minimálně řádek 3 (tedy aspoň 1 autobus) a jeho sloupce B-G.
 • Ve sloupci B vyplňte správně SPZ autobusu, v případě změny SPZ v období pro podporu vyplňte v tomto sloupci i SPZ novou.
 • Ve sloupcích C a D můžete ponechat beze změny, pokud byl autobus provozován v celém období. Pokud nebyl provozován v celém období, můžete ho změnit. Období může být pouze kratší, nelze tedy nastavit datum před 12. březnem 2020 nebo po 30. červnu 2020.
 • Kliknutním do sloupce E zvolte odpověď ANO nebo NE, zda byla za autobus uhrazena v roce 2019 silniční daň. Týká se situace, kdy byl autobus pořízen až v roce 2020. V takovém případě je nutné k žádosti doložit čestné prohlášení o provozování autobusu.
 • Ve sloupci F vyplňte počet míst k sezení autobusu, který naleznete u nových vzorů těchto dokladů v kolonce S.1 v osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) nebo technického průkazu (velký technický průkaz). U starších vzorů dokladů najdete tento údaj v části označené jako „Karoserie“. Dbejte na to, abyste převzali skutečně údaj o počtu míst k sezení a ne o celkovém počtu míst.
 • Sloupec G slouží k vyplnění emisní třídy autobusu dle údaje v technickém průkazu (velký technický průkaz) autobusu. U některých autobusů nemusí být emisní třída uvedena dle EURO třídy a je místo toho uvedeno číslo předpisu EHK OSN nebo směrnice EHS/ES (u novějších vzorů dokladů pod označením V.9). Toto číslo je nutno převést na příslušnou emisní třídu EURO. V případě pochybností doporučujeme ověřit emisní třídu autobusu v této převodní tabulce, nebo se obrátit na výrobce vozidla.
 • Upozornění: pro potřeby mýta se vozidlo emisní třídy EEV považuje za vozidlo splňující třídu EURO 6. Fakticky se ale jedná o třídu spadající pod EURO 5. Proto pokud má Vaše vozidlo v technickém průkazu uveden jako předpis s doplňkem EEV, dbejte na to, abyste vozidlo zařadili správně do třídy EURO 5 a ne do třídy EURO 6.

3)    Máte vyplněno a platným elektronickým podpisem podepsáno čestné prohlášení o podpoře de minimis dle stanoveného vzoru?
 • Nutno vyplnit Vaše identifikační údaje.
 • Zaškrtnout volby v očíslovaných částech (celkem 4krát), příp. vyplnit potřebná pole.
 • Vyplnit datum a místo a prohlášení podepsat platným elektronickým podpisem.

4)    Máte k odeslání připravené kopie osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) nebo technického průkazu (velký technický průkaz)?
 • Pro ověření údajů v žádosti je nutné doložit kopie dokladů k autobusu, z kterých je patrné, že autobus provozujete, jakou má SPZ, kolik má míst k sezení a do jaké emisní třídy patří. 
 • Přiložit je nutné vždy obě strany dokladů.
 • Kopie v elektronické podobě jsou přípustné v běžných formátech souborů pdf, jpg, png, apod. 
 • Kopie v tištěné podobě jsou přípustné v černobílém provedení.

5)    Máte připravené daňové přiznání k dani silniční s jeho přílohou, které jste podali v roce 2019 a v které jsou uvedeny autobusy, na které požadujete podporu?
 • V příloze přiznání musí být identifikace vozidla, které uvádíte i v seznamu vozidel v žádosti o podporu. Pokud jste v roce 2020 pořídili nový autobus, který proto v daňovém přiznání uveden není, ale byl používán pro nepravidelnou dopravu, můžete daňové přiznání kombinovat i s čestným prohlášením o provozování autobusu v nepravidelné dopravě zařazeného žadatelem do provozu v nepravidelné dopravě po 1. lednu 2020. V takovém případě nezapomeňte rovněž toto čestné prohlášení podepsat platným elektronickým podpisem. 

6)    Máte k odeslání připravenou kopii smlouvu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve Váš prospěch určeného pro platby související s žádostí o podporu?
 • Podporu nelze vyplatit na účet ve prospěch jiné osoby. Za jinou osobu se nepovažuje institut tzv. spolupracující osoby. V takovém případě k žádosti prosím přiložte doklad prokazující nahlášení této osoby.

7)    Zkontrolovali jste si před odesláním pečlivě Vaše kontaktní údaje, zejména emailovou adresu?
 • Komunikace mezi Ministerstvem dopravy a žadatelem bude probíhat zásadně prostřednictvím emailu, proto je nezbytné před odesláním pečlivě zkontrolovat, že jste v žádosti vyplnili Vaši emailovou adresu bez chyb.Můžete odeslat na adresu covidbus@mdcr.cz

mail-covidbus.png

Žádosti budou přijímány od pondělí 26. října 2020, 00:00. Dřívější podání bude z hodnocení vyřazeno.Co se stane, pokud jsem v žádosti udělal chybu?

 • Žádost a informace vtahující se k ní jsou připraveny tak, aby se podařilo před odesláním žádosti vychytat všechny chyby. Doporučujeme proto pečlivě dodržet pokyny na stránkách Ministerstva dopravy, ve výzvě a pravidlech programu.
 • K opravě budete vyzváni pouze v případě, pokud některý povinný dokument nebude podepsán elektronickým podpisem.
 • Pokud budou v žádosti nebo jejích přílohách jiné chyby, které znemožní její řádné posouzení, nebo žádost nebude obsahovat všechny povinné přílohy, bude řízení o poskytnutí dotace zastaveno.
  .
 
question-2309042_640.jpg Nenašli jste odpovědi na své otázky? Podívejte se ještě do našich FAQ - často kladených otázek!

konktat.png Potřebujete se poradit? 

 • pokud máte dotazy nebo podněty ke zlepšení, můžete nám je poslat na E-mailovou adresu pripominky@mdcr.czZPET.png