Nemám datovku ani elektronický podpis

Nemám datovku ani elektronický podpis

V tomto případě je potřeba poslat žádost E-mailem z adresy, kterou máte uvedenou v žádosti, přičemž žádost ani žádná z příloh nebudou podepsány platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb s časovým razítkem. S ohledem na urychlení řízení uveďte do předmětu e-mailu následující informaci: „Žádost zaslána též poštou“.

Formulář žádosti zašlete v původním formátu XLSX, aby bylo možné ověřit, že do souboru a způsobu výpočtu nebylo zasaženo.

Následně musíte po odeslání emailu doručit žádost i všechny přílohy poštou na adresu Ministerstva dopravy a každá z příloh k podpisu musí mít Váš úředně ověřený podpis. Pozor, emailová zpráva musí obsahovat všechny povinné dokumenty, jinak nebude žádost posuzována.

Velikost emailové zprávy je omezena na 10 MB a před odesláním doporučujeme ověřit soulad s pokyny k doručování zpráv (zejména formáty souborů) https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Elektronicka-podatelna-a-datova-schranka
 

Co potřebuji k podání žádosti?

 • řádně vyplněnou žádost o podporu v programu Covid Bus (ke stažení níže)
 • čestné prohlášení o podpoře de minimis (ke stažení níže)
 • kopie technického průkazu (velký technický průkaz) každého autobusu, případně osvědčení o registraci vozidla  (tzv. malý technický průkaz), pokud provozovatelem je jiná osoba než vlastník a není zapsaný jako provozovatel v  technickém průkaze. 
 • daňové přiznání k dani silniční za rok 2019, včetně přílohy k dani silniční, byla-li podána, popřípadě čestné prohlášení o provozování autobusu v nepravidelné dopravě zařazeného žadatelem do provozu v nepravidelné dopravě po 1. lednu 2020 (ke stažení níže)
 • kopii smlouvy o vedení účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve Váš prospěch
 
Bez-nazvu.png  Doporučujeme žadatelům, aby pro správné fungování automatického výpočtu výše podpory používali MS Excel ve verzi 2013 a novější, tedy v podporovaných verzích. ​

STÁHNĚTE SI

down.png Žádost o podporu v programu Covid bus
down-(1).png Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
down-(2).pngČestné prohlášení provoz autobusů
down-(3).png Výzva k podání žádosti
down-(4).png Pravidla programu Covid bus
Návod na správné vyplnění žádosti

1)    Máte v žádosti vyplněna všechna povinná růžově podbarvená pole a je podepsaná její tištěná verze?
 • Jiná, než takto podbarvená pole, nevyplňujte.
 • Vyplněné musí být řádky označené červenou hvězdičkou (*). Ostatní růžová pole je nutné vyplnit, pokud se na Vás vztahují.
 • Řádek 26 se vyplní automaticky poté, co vyplníte list se seznamem autobusů.
 • V řádku 30 je třeba částku automaticky vypočtenou v řádku 26 snížit, pokud jste již čerpali jinou podporu v režimu malého rozsahu (max. 200.000 EUR za poslední 3 roky), popřípadě pokud částka automaticky vypočtená v řádku 26 přesahuje hodnotu 200.000 EUR. Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR na Kč použijte měnový kurz Evropské centrální banky platný v den podepsání žádosti o poskytnutí dotace. Měnové kurzy Evropské centrální banky naleznete zde: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html (např. k 19.10. je kurz 27,346 Kč/EUR).
2)    Máte vyplněný list žádosti se seznamem vozidel?
 • Nutno vyplnit minimálně řádek 3 (tedy aspoň 1 autobus) a jeho sloupce B-G.
 • Ve sloupci B vyplňte správně SPZ autobusu, v případě změny SPZ v období pro podporu vyplňte v tomto sloupci i SPZ novou.
 • Ve sloupcích C a D můžete ponechat beze změny, pokud byl autobus provozován v celém období. Pokud nebyl provozován v celém období, můžete ho změnit. Období může být pouze kratší, nelze tedy nastavit datum před 12. březnem 2020 nebo po 30. červnu 2020.
 • Kliknutním do sloupce E zvolte odpověď ANO nebo NE, zda byla za autobus uhrazena v roce 2019 silniční daň. Týká se situace, kdy byl autobus pořízen až v roce 2020. V takovém případě je nutné k žádosti doložit čestné prohlášení o provozování autobusu.
 • Ve sloupci F vyplňte počet míst k sezení autobusu, který naleznete u nových vzorů těchto dokladů v kolonce S.1 v osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) nebo technického průkazu (velký technický průkaz). U starších vzorů dokladů najdete tento údaj v části označené jako „Karoserie“. Dbejte na to, abyste převzali skutečně údaj o počtu míst k sezení a ne o celkovém počtu míst.
 • Sloupec G slouží k vyplnění emisní třídy autobusu dle údaje v technickém průkazu (velký technický průkaz) autobusu. U některých autobusů nemusí být emisní třída uvedena dle EURO třídy a je místo toho uvedeno číslo předpisu EHK OSN nebo směrnice EHS/ES (u novějších vzorů dokladů pod označením V.9). Toto číslo je nutno převést na příslušnou emisní třídu EURO. V případě pochybností doporučujeme ověřit emisní třídu autobusu v této převodní tabulce, nebo se obrátit na výrobce vozidla.
 • Upozornění: pro potřeby mýta se vozidlo emisní třídy EEV považuje za vozidlo splňující třídu EURO 6. Fakticky se ale jedná o třídu spadající pod EURO 5. Proto pokud má Vaše vozidlo v technickém průkazu uveden jako předpis s doplňkem EEV, dbejte na to, abyste vozidlo zařadili správně do třídy EURO 5 a ne do třídy EURO 6.

3)    Máte vyplněno a v tištěné verzi podepsáno čestné prohlášení o podpoře de minimis dle stanoveného vzoru?
 • Nutno vyplnit Vaše identifikační údaje.
 • Zaškrtnout volby v očíslovaných částech (celkem 4krát), příp. vyplnit potřebná pole.
 • Vyplnit datum a místo a prohlášení v tištěné verzi podepsat.

4)    Máte k odeslání připravené kopie osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) nebo technického průkazu (velký technický průkaz)?
 • Pro ověření údajů v žádosti je nutné doložit kopie dokladů k autobusu, z kterých je patrné, že autobus provozujete, jakou má SPZ, kolik má míst k sezení a do jaké emisní třídy patří. 
 • Přiložit je nutné vždy obě strany dokladů.
 • Kopie v elektronické podobě jsou přípustné v běžných formátech souborů pdf, jpg, png, apod. 
 • Kopie v tištěné podobě jsou přípustné v černobílém provedení.

5)    Máte připravené daňové přiznání k dani silniční s jeho přílohou, které jste podali v roce 2019 a v které jsou uvedeny autobusy, na které požadujete podporu?
 • V příloze přiznání musí být identifikace vozidla, které uvádíte i v seznamu vozidel v žádosti o podporu. Pokud jste v roce 2020 pořídili nový autobus, který proto v daňovém přiznání uveden není, ale byl používán pro nepravidelnou dopravu, můžete daňové přiznání kombinovat i s čestným prohlášením o provozování autobusu v nepravidelné dopravě zařazeného žadatelem do provozu v nepravidelné dopravě po 1. lednu 2020. V takovém případě nezapomeňte rovněž toto čestné prohlášení v tištěné verzi podepsat. 

6)    Máte k odeslání připravenou kopii smlouvu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve Váš prospěch určeného pro platby související s žádostí o podporu?
 • Podporu nelze vyplatit na účet ve prospěch jiné osoby. Za jinou osobu se nepovažuje institut tzv. spolupracující osoby. V takovém případě k žádosti prosím přiložte doklad prokazující nahlášení této osoby

7)    Zkontrolovali jste si před odesláním pečlivě Vaše kontaktní údaje, zejména emailovou adresu?
 • Komunikace mezi Ministerstvem dopravy a žadatelem bude probíhat zásadně prostřednictvím emailu, proto je nezbytné před odesláním pečlivě zkontrolovat, že jste v žádosti vyplnili emailovou adresu bez chyb.


Můžete odeslat na adresu covidbus@mdcr.cz

mail-covidbus.png

Žádosti budou přijímány od pondělí 26. října 2020, 00:00. Dřívější podání bude z hodnocení vyřazeno.
 

Co se stane, pokud jsem v žádosti udělal chybu?

 • Žádost a informace vtahující se k ní jsou připraveny tak, aby se podařilo před odesláním žádosti vychytat všechny chyby. Doporučujeme proto pečlivě dodržet pokyny na stránkách Ministerstva dopravy, ve výzvě a pravidlech programu.
 • K opravě budete vyzváni pouze v případě, pokud některý povinný dokument nebude podepsán úředně ověřeným podpisem.
 • Pokud budou v žádosti nebo jejích přílohách jiné chyby, které znemožní její řádné posouzení, nebo žádost nebude obsahovat všechny povinné přílohy, bude řízení o poskytnutí dotace zastaveno.

question-2309042_640.jpg Nenašli jste odpovědi na své otázky? Podívejte se ještě do našich FAQ - často kladených otázek!  

konktat.png Potřebujete se poradit? 

 • pokud máte dotazy nebo podněty ke zlepšení, můžete nám je poslat na E-mailovou adresu pripominky@mdcr.cz
 ZPET.png