Dokumenty

Dokumenty
Legislativa národní a EU ve veřejné dopravě
Zveřejnění smluv na vlaky dálkové dopravy v období 2007-2026
Zveřejnění smluv na vlaky dálkové dopravy v období 2007-2026
Seznam pracovníků Ministerstva dopravy, kteří jsou držiteli platných průkazů "Státního dozoru v civilním letectví"
Úkoly a činnost Námořního úřadu ČR
Námořní legislativa ČR
Informace o certifikaci námořníků v ČR
Informace o kvalifikačních zkouškách STCW
Podpora získání námořní kvalifikace a studia
Námořní legislativa v ČR
Legislativa v drážní dopravě
Legislativa v drážní dopravě

Celkem dokumentů:713