Dokumenty

Dokumenty
Odborné porady Ministerstva dopravy pro rok 2018
Odborné kurzy Ministerstva dopravy pro rok 2018
Koncepce nákladní dopravy pro období 2017-2023 s výhledem do roku 2030
Koncepce nákladní dopravy pro období 2017-2023 s výhledem do roku 2030
Přepravní a tarifní věstník 3/2018
Věstník dopravy 2/2018
Metodické stanovisko - vydávání posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření
Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2017
Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
Podmínky udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Přepravní a tarifní věstník 2/2018

Celkem dokumentů:715