Výbor pro interoperabilitu a bezpečnost

Výbor pro interoperabilitu a bezpečnost
04.11.2016 15:17:59Evropská unie na železnici
Výbor pro interoperabilitu a bezpečnost

Informace z jednání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost
určené pro odbornou veřejnost

Stručný popis činnosti výboru

Výbor pro interoperabilitu je jedním z velmi důležitých výborů Evropské komise, který má obvykle čtyři zasedání v rámci jednoho kalendářního roku. V průběhu jednání jsou prezentovány dokumenty a zprávy, které jsou výstupem práce jednotlivých pracovních skupin zřízených Výborem. Členské státy mohou v rámci diskuse uplatnit obvykle předem připravené připomínky k jednotlivým bodům zprávy či ke konkrétnímu předloženému dokumentu. Výbor dokumenty netvoří, ale je pouze koordinátorem celého procesu zavádění interoperability ve všech oblastech železničního průmyslu. Na zasedáních převládají informace o postupu prací na právních předpisech a novinkách v oblasti jejich implementace a zprávy o činnosti pracovních skupin, zabývajících se jednotlivými oblastmi.

Ministerstvo dopravy (MD) se zasedání Výboru pravidelně účastní od října 2003. Úloha ministerstva dopravy v procesu implementace a tvorby předpisů je zejména v koordinaci jednotlivých technicky náročných subsystémů interoperability a zajištění vzájemné komunikace mezi českými železničními odborníky. Ministerstvo se přímo nepodílí na přípravě konkrétních Technických Specifikacích Interoperability (TSI). Ty tvoří odborné pracovní skupiny sestavené z expertů železničních společností, manažerů infrastruktury a průmyslu.
 
Dokumenty z jednání Výboru určené pro odbornou veřejnost a zprávy z jednání jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva. Na stránkách Výboru pro interoperabilitu naleznete pouze veřejné, schválené dokumenty a informace. Pracovní materiály (zprávy) podléhají přístupovému jménu a heslu do systému CIRCA, které přiděluje Evropská komise.

Bližší informace o zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnosti železnic Společenství podá Ing. Jindřich Kušnír.

 

Dokumenty, aktuality

Národní implementační plán ERTMS (česky , anglicky)

Prováděcí plán TSI PRM v České republice

• Platná verze NÁRODNÍHO IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU ERTMS (září 2017)

• Platná verze NÁRODNÍHO IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU TSI ENE (energetika)

• Platná verze NÁRODNÍHO IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU RINF (registry infrastruktury)

• Platná verze NÁRODNÍHO IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU TSI SRT (bezpečnost v tunelech)
a SEZNAM TUNELŮ

Seznam použitých zkratek

 

 

 Zpět na výpis článků