Zákony v drážní dopravě

Zákony v drážní dopravě
Legislativa v drážní dopravě
Zákony v drážní dopravě

• Zákon č. 426/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Důvodová zpráva
Zákon č. 426/2021 Sb. je účinný od 1. února 2022 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 50, 51, 52 a 110, která nabývají účinnosti dnem 16. června 2024.

• Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
(Výpis )

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o dráhách
Čl. XXXVI
V zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 313/2019 Sb., zákona č. 367/2019 Sb. a zákona č. 115/2020 Sb., se § 54a zrušuje.

Tato část nabývá účinnosti dnem 1. února 2022

Zákon č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od 15. ledna 2020. ( Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 38, čl. IV, čl. V bodů 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 a 14 a čl. VI, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020, ustanovení čl. VII bodu 27, které nabývá účinnosti dnem 3. prosince 2019, a ustanovení čl. VII bodů 10 a 43, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2020.)
Důvodová zpráva k zákonu

 Zákon č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 
• Důvodová zpráva k zákonu
Zákon je účinný od 1. dubna 2017 s výjimkou § 4 a § 10, které nabývají účinnosti od 1. listopadu 2016.

• Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,  zákona č. 103/2004 Sb.,  zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.  191/2006 Sb, zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.  zákona č. 304/2017 Sb.,  zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 313/2019 Sb., zákona č. 367/2019 Sb.,  zákona č. 115/2020 Sb.,  zákona č. 261/2021 Sb. a zákona  č. 426/2021 Sb.
 
 Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1. února 2022
• Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1. ledna 2022
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1. července 2020
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,  s účinností od 15. ledna 2020
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 13. prosince 2019
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 31. srpna 2018
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1. ledna 2018
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 4. října 2017
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1. července  2017
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1. dubna 2017
• Úplně znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1. ledna 2015

Zákon č. 266/1994 Sb. je účinný od 1.1.1995 (vyhlášen v částce č. 79/1994 Sb.), z. č. 189/1999 Sb. je účinný od 1.11.1999 (vyhlášen v částce č. 64/1999 Sb.), z. č. 23/2000 Sb. je účinný od 1.4.2000 (vyhlášen v částce č. 8/2000 Sb.), z. č. 71/2000 Sb. je účinný od 3.4.2000 (vyhlášen v částce č. 24/2000 Sb.) , zákon č. 132/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce č. 39/2000 Sb.), v úplném znění vyhlášen pod č. 35/2001 Sb. (částka č. 12/2001 Sb.) s účinností od 26.1.2001, zákon číslo 77/2002 Sb. je účinný od 5.2.2002 s výjimkou hlavy II a hlavy III a části třetí, které nabývají účinnosti dnem vzniku akciové společnosti České dráhy. (vyhlášen v částce č. 34/2002 Sb.), nález Ústavního soudu č. 144/2002 Sb. je účinný od 31.12. 2002 (vyhlášen v částce č. 60/2002 Sb.)  z. č. 175/2002 Sb. je účinný od 9.5.2002 s výjimkou čl.I  body 5 a 6, jež jsou účinné od 1.12.2002 (vyhlášen v částce č. 73/2002 Sb.), z. č. 309/2002 Sb. je účinný od 1.1.2004 (vyhlášen v částce č. 114/2002 Sb.), z. č. 320/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce č. 117/2002 Sb.), z. č. 103/2004 Sb. je účinný od 1.5. 2004 (vyhlášen v částce č.32/2004 Sb.). a v úplném znění vyhlášen pod č. 301/2004 Sb. (částka č. 98/2004 Sb.) s účinností od 1.5.2004. Zákon č. 1/2005 Sb. je účinný od 3.1.2005 (částka č. 1/2005 Sbírky). Zákon č.  181/2006 Sb. je účinný od 1. července 2006 (částka č. 61 /2006 Sb.).  Zákon č. 186/2006 Sb. je účinný od 1.1.2007 (částka č. 63/2006 Sbírky zákonů). Zákon č. 191/2006 Sb. je účinný od  11. června 2006 (částka č. 64 /2006 Sb.). Zákon č. 296/2007 Sb. nabývá účinnosti od 1. ledna 2008 (částka 97/2007 Sb.). Zákon č. 124/2008 Sb. nabývá účinnosti od 1. července 2008 (částka 39/2008 Sbírky zákonů). Část padesátá čtvrtá zákona č. 227/2009 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. července 2010 (částka 69 Sbírky zákonů, ročník 2009). Zákon č. 377/2009 Sb., nabývá účinnosti dnem 3. prosince 2009 (částka 123/2009 Sbírky zákonů). Zákon č. 194/2010 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. července 2010 (částka 65/2010 Sb.). Zákon č. 134/2011 Sb. nabývá účinnosti vyjma některých novelizačních bodů dnem 25. května 2011 (částka 51/2011 Sb.). Zákon č. 102/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční opravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nabývá účinnosti dnem 1. května 2013 (částka 46/2013 Sb.). Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, nabývá účinnosti dnem 1. května 2014 (částka 24/2014 Sb.). Zákon č. 180/2014 Sb., nabývá účinnosti dne 29. srpna 2014 (částka 75/2014 Sb.). Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, část třicátádruhá, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. Zákon č. 250/2014 Sb.,  o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, část šestnáctá, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 (částka č. 106/2014 Sb.). Zákon č. 319/2016 Sb., je účinný od 1. dubna 2017 (částka 125/2016 Sb.). Zákon č. 183/2017 Sb. je účinný od 1. července 2017 (částka 66/2017 Sb.). Zákon č. 304/2017 Sb. je účinný od 4. října 2017 (částka: 104/2017 Sb.).  Zákon č. 225/2017 Sb. je účinný od 1. ledna 2018 (částka: 82/2017 Sb.). Zákon č. 169/2018 Sb. je účinný od 31. srpna 2018 (částka: 86/2018 Sb.). Zákon č. 313/2019 Sb., je účinný od 13. prosince 2019 (částka  133/2019 Sb.). Část dvanáctá zákona č. 277/2019 Sb. nabývá účinnost dnem 1. ledna 2022 (částka 120/2019 Sbírky zákonů).  Zákon č. 367/2019 Sb., je účinný od 15. ledna 2020 (částka 153/2019 Sbírky zákonů). Zákon č. 115/2020 Sb., je účinný od 1. července 2020 (částka 43. ročník 2020 Sbírky zákonů). Zákon č. 261/2021 Sb. je účinný  od 1. února 2022 (částka 113/2021 Sbírky zákonů). Zákon č. 426/2021 Sb. je účinný od 1. února 2022 (částka 191/2021 Sbírky zákonů). 

Zákon č. 115/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, výpis části páté

Zákon č. 313/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 313/2019 Sb., je účinný od 13. prosince 2019.

Zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ,Část dvanáctá, Změna zákona o dráhách

Zákon č. 277/2019 Sb., je účinný od 01. 01. 2022.

• Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

• Důvodová zpráva k zákonu

Zákon je účinný od 1. dubna 2017 (částka 125, ročník 2016 Sbírky zákonů)

• Zákon č. 134/2011 Sb, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 (vyhlášen v částce 51, ročník 2011 Sbírky předpisů dne 25. května 2011).

Zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13 až 15, 30 až 35, 44, 45, 52 a 56, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

• Zákon č. 377/2009 Sb, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášen v částce 123 ročník 2009 Sbírky zákonů byl dne 30. října 2009).

Zákon nabývá účinnosti dnem 3. prosince 2009.

• Zákon č.  191 /2006 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.  191/2006  Sb. je účinný od   11. 6. 2006 (vyhlášen v částce č. 64, ročník 2006). 

• Zákon č. 181 /2006 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 181 /2006  Sb. je účinný od  1.7. 2006 (vyhlášen v částce č. 61 , ročník 2006).
 

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb. (účinnost od 15. 01. 2020)

• Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
Zákon byl vyhlášen dne 16. 6.2010 v částce 65, ročník 2010 Sbírky zákonů a nabývá účinnosti dne 1. července 2010.
• Zákon č. 194/2010 Sb, o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. (účinný od 1. 7. 2017)

Úplné znění zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., ve znění zákona č. 179/2003 Sb., zákona č. 293/2004 Sb., zákona č. 179/2008 Sb., zákona č. 194/2010 Sb.,  zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb. 
(Účinnost od 15. 01. 2020)

Zákon č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., ve znění zákona č. 179/2003 Sb., zákona č. 293/2004 Sb., zákona č. 179/2008 Sb., zákona č. 194/2010 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.  (Účinnost od 01. 04. 2017)

Zákon č. 77/2002 Sb. je účinný od 1.3.2002, s výjimkou hlavy II a III a části třetí, které nabývají účinnosti dnem vzniku akciové společnosti České dráhy (vyhlášen v částce 34/2002 Sb.), zrušení částí zákona je účinné od 31.10.2003 (nález Ústavního soudu č. 83/2003 Sb. je vyhlášen v částce č. 33/2003 Sb.), zákon č. 179/2003 Sb. je účinný od 12.6.2003 (vyhlášen v částce 63/2003 Sb.) a zákon č. 293/2004 Sb. je účinný od 1.7. 2004 (vyhlášen v částce č. 96/2004 Sb.). Zákon č. 179/2008 Sb. je účinný od 1.6.2008 (vyhlášen v částce 57/2008 Sb.). Zákon č. 194/2010 Sb. je účinný od 1. 7. 2010 (vyhlášen v částce 65, ročník 2010 Sbírky zákonů)Zákon č. 319/2016 Sb. je účinný od 1.4.2017 (vyhlášen v částce 125 ročník 2016 Sbírky zákonů). Zákon č. 367/2019 Sb. je účinný od 15. ledna 2020.

• Zákon č. 132/2002 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín – Praha – Břeclav 

- Zákon č. 132/2002 Sb. je účinný od 15.4.2002 (vyhlášen v částce č. 57/2002 Sb.)

• Zákon č. 133/2002 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471 

- Zákon č. 133/2002 Sb. je účinný od 15.4.2002 (vyhlášen v částce č. 57/2002 Sb.)

• Zákon č. 516/2002 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA, ve znění zákona č. 399/2003 Sb. 

- Zákon č. 516/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce č. 179/2002 Sb.), zákon č. 399/2003 Sb. je účinný od 27.11.2003 (vyhlášena v částce č. 130/2003 Sb.)

• Zákon č. 668/2004 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel

- Zákon č. 668/2004 Sb., je účinný od 30.12.2004 (vyhlášen v částce č. 228/2004 Sbírky).

• Zákon č. 358/2005 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

- Zákon č. 358/2005 Sb., je účinný od   19.9.  2005  (vyhlášen v částce 124 Sbírky zákonů, ročník 2005).

• Zákon č.  180 /2006 Sb.  o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel.

Zákon č. 180 /2006 Sb., je účinný od    5 .5.  2006  (vyhlášen v částce  61  Sbírky zákonů, ročník 2006).

• Zákon č. 297/2007 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel.

 Zákon č. 297/2007 Sb. nabyl účinnosti dne 29. listopadu 2007 (vyhlášen v částce 97 Sbírky zákonů, ročník 2007).

• Zákon č. 625/1992 Sb., o zániku státní organizace Československé státní dráhy 

- Zákon č. 625/1992 Sb. je účinný od 28.12.1992 (vyhlášen v částce č. 129/1992 Sb.)

• Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (účinnost od 15. dubna 2016)

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

• Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  (účinnost od 1. ledna  2021)

Zákon č. 169/2018 Sb.,  kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní  a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 31. 08. 2018)

 Zákon č. 104/2000 Sb.,  o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(ve znění s  účinností od 01. 01. 2021 do 31.12. 2021)

• Zákon č. 190/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury (účinnost od 01. 01. 2022)

 Zpět na výpis článků