Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2023

Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2023
16.03.2021 13:10:33Drážní doprava

Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2023

Dokumentace programu č. 127 67

Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období  2021 – 202​3

V příloze uvádíme pravidla a dokumentaci programu č. 127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2023“. Program byl MF schválen dne 11.3.2021.
Oproti minulým letům došlo k navýšení částky veřejné podpory na 5 mil. Kč.
Projektové žádosti je možné předkládat do 28.5.2021.

• Pravidla pro poskytování státních dotací v rámci programu č. 127 67
• Dokumentace programu č. 127 67
• Záznam z jednání meziresortní komise k hodnocení projektových záměrů v rámci programu č. 127 67
 

Zpět na výpis článků