Podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci pro rok 2021

Podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci pro rok 2021
06.09.2021 8:27:36Drážní doprava

Výzva

Podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci pro rok 2021

Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 (dále jen „MD“), v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, Rozhodnutím Evropské komise Státní podpora SA.62018 (2021/N) – Česko – Podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci (dále jen „Rozhodnutí“) a Pravidel pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu kapitoly 327 Ministerstva dopravy v rámci podpory železničních nákladních dopravců v elektrické trakci - Podpora ROCET (dále jen „Pravidla“) vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Podpory ROCET v roce 2021.

Předmět dotace:
Neinvestiční účelová dotace na podporu elektrické trakce na železnici v nákladní dopravě. Výše dotace pro rok 2021 je kalkulována na základě nákladů na obnovitelné zdroje v platbě za odebranou elektrickou energii, a to u nákladů vzniklých při provozování nákladní železniční dopravy v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Výše na 1 MWh se stanovuje v částce 440 Kč.
Částka kompenzace za poplatek za obnovitelné zdroje byla stanovena Správou železnic, státní organizace.. 

Časový harmonogram:
Datum vyhlášení výzvy: 6. září 2021
Datum zahájení příjmu žádostí: 7. září 2021
Datum ukončení příjmu žádostí: 15. října 2021

Alokace výzvy: 230 000 000 Kč

Odpovědi na kladené otázky k parametrům aktuálně vypsané výzvy v programu Podpora železničních nákladních dopravců v elektrické trakci – ROCET pro rok 2021 ( v anonymizované podobě)
 


Přílohy:
Státní podpora SA.62018 (2021/N) – Česko
Výzva k podání žádosti v rámci Podpory ROCET v roce 2021
Pravidla pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu kapitoly 327 Ministerstva dopravy v rámci podpory železničních nákladních dopravců v elektrické trakci Podpora ROCET pro rok 2021
Žádost o poskytnutí dotace

Zpět na výpis článků