Aktualizace Plánu moderního zabezpečení české železnice – Implementace ETCS

Aktualizace Plánu moderního zabezpečení české železnice – Implementace ETCS
09.07.2024 14:02:57Železniční infrastruktura
Aktualizace Plánu moderního zabezpečení české železnice – Implementace ETCS

V červnu 2024 Vláda schválila (usnesení č. 362 ze dne 5. června 2024) aktualizaci Plánu moderního zabezpečení české železnice – Implementace ETCS, jehož cílem je úplný přechod od národního systému vlakového zabezpečovacího zařízení k jednotnému evropskému vlakovému zabezpečovacímu zařízení ETCS s uplatněním všech přínosů tohoto kroku v oblasti interoperability a efektivity železniční dopravy v České republice, ale zejména pak zvýšení úrovně bezpečnosti železniční dopravy.

Materiál  představuje základní koncepci implementace ETCS na celou železniční síť ve vlastnictví České republiky. Jedná se o revidovanou verzi dokumentu schváleného usnesením vlády č. 795 ze dne 13. září 2021. Důvodem této revize jsou nové zkušenosti při zavádění výhradního provozu vlaků pod dohledem ETCS, změny v procesu přípravy vybraných infrastrukturních staveb, změna koncepce obnovy vozového parku dopravců a příznivější trend v rychlosti vybavení vozidel proti dřívějším předpokladům, a tedy možnost optimalizace termínů uvedených v Plánu.  
Ke stažení je v české verzi.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků