Výzva - zajištění provozuschopnosti celostátních a regionálních drah

Výzva - zajištění provozuschopnosti celostátních a regionálních drah
15.05.2024 14:58:27Železniční infrastruktura

VYZVA
k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky k provádnění opravných
a údržbových prací pro zajištění provozuschopnosti celostátních a regionálních drah v roce 2024

Ministerstvo dopravy (dále jen ,,poskytovatel dotace"), nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15
Praha 1, v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvísejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon
o rozpočtových pravidlech"), vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace k provádění
opravných a údržbových prací pro zajištění provozuschopnosti celostátních a regionálních drah
v roce 2024.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků