Železniční infrastruktura

Železniční infrastruktura
Železniční infrastruktura
Železniční infrastruktura

Železniční infrastruktura - popis

Základní informace

 

Výstavbou, modernizací a údržbou železniční infrastruktury ve vlastnictví státu je pověřena Správa železniční dopravní cesty. Prostředky na rozvoj železnice jsou poskytovány zejména z veřejných rozpočtů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury a z Operačního programu Doprava.

• Modernizace železniční infrastruktury (webová stránka Správy železnic)
• Plán zvýšení bezpečnosti české železnice (do roku 2040)

Interaktivní mapa investiční výstavby SŽDC

• Materiál  Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050​ (schválen usnesením vlády ČR ze dne 8. března 2021, č. 259)
• Materiál "Dopravní politika pro období 2014-2020" ( schválen na jednání vlády ČR dne 12.6.2013) - viz příloha

 ETCS - prezentace (video SŽ)
•  Provozované a  připravované úseky  tratí vybavené Evropským vlakovým zabezpečovacím systémem  (stav k 1.1.2022)
Plán výstavby vlakového zabezpečovacího zařízení
 Výhled nasazení ETCS na tratích TEN-T

Priority výstavby železniční sítě (2010-2025) - viz příloha

Modernizace železniční sítě v České republice (web silnice-zeleznice)

Projekt přestavby železničního uzlu Brno (web europointbrno.cz)

Elektrifikace českých železnic (web oenergetice.cz)

Seznam provozovatelů drah v ČR (údaje k 1.2.2020)
• Seznam dopravců (údaje k 15.3.2022)
• Seznam provozovaných vleček na území ČR (údaje k 15.3.2022)

 • Seznam zrušených vleček na území ČR (údaje k 15.3.2022)

Seznam zkušebních drah na železničních dráhách (údaje k 15.9.2018)

Statistika železničních přejezdů na dráhách ve vlastnictví státu (stav k 31.12.2020)
• Seznam železničních přejezdů Správy železnic (aktualizováno k 12. 4. 2021)

Koncepce přechodu na jednotnou elektrizační soustavu


Modernizace železničních tratí a staveb – videa na Youtube

Budoucí podoba stanice Praha Masarykovo nádraží  (video Správy železnic)

Modernizace trati Nepomuk – Plzeň-Koterov (video Správy železnic)

Budoucí podoba stanice Praha-Bubny  (video Správy železnic)
Budoucí podoba stanice Praha-Veleslavín  (video Správy železnic)
Na trati do Kladna vzniknou moderní dopravní terminály (video Správy železnic)
Nový most v Čelákovicích už spojuje oba břehy Labe  (Video Správy železnic)  
Proměny železniční stanice Praha - Vysočany (video Správy železnic)
Modernizace trati v úseku Oldřichov u Duchcova -  Bílina (video Správy železnic)
Modernizace trati Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová (video Správy železnic)
Optimalizace trati v úseku Praha-Vysočany – Lysá nad Labem (video Správy železnic)
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n. , II část Praha Hostivař-  Praha hl. n.  (video Správy železnic)
Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem   (video Správy železnic)

Modernizace a elektrizace železniční trati Otrokovice - Vizovice (video Správy železnic)
Modernizace trati Brno — Přerov - 4. stavba Nezamyslice - Kojetín   (video Správy železnic)
Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov   (video Správy železnic)
Železniční uzel Brno - studie proveditelnosti (video Správy železnic)

Modernizace a dostavba železniční stanice Praha Masarykovo nádraží (video Správy železnic)

Rekonstrukce železniční stanice Vsetín (video Správy železnic)

Inteligentní kamery na železničním přejezdu v Uhersku (video Správy železnic) 

Modernizace železničního uzlu Pardubice (video SŽ)

 Modernizace železnice v Praze a okolí (video SŽ)

Přesun mostní konstrukce v Čelákovicích    (video Správy železnic)
Negrelliho viadukt  po rekonstrukci (video Hochtief cz)
Modernizace trati Praha Bubny -  Praha Výstaviště (video Správy železnic)
Modernizace trati Praha-Výstaviště - Praha-Veleslavín
Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně) - video Správy železnic
Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo) - video Správy železnic

Praha – Beroun – nové železniční spojení

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, nová trať Plzeň – Stod

Ústí nad Orlicí Choceň, Nová trať (2015)

Železniční uzel Brno - studie proveditelnosti

Vizualizace modernizace trati Otrokovice - Vizovice

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař - Praha hl. n.

European Train Control System (ETCS)

Centrální dispečerské pracoviště (video SŽ)

Představení centrálního dispečerského pracoviště

 

Dokumenty

Centrální komise MD schválila dne 29. 8. 2017 „Národní implementační plán ERTMS" jako základní výchozí strategický materiál pro přípravu a realizaci dílčích staveb v rámci systému ERTMS :

Národní implementační plán ERTMS (2017)

• Platná verze NÁRODNÍHO IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU TSI ENE (energetika)

• Platná verze NÁRODNÍHO IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU RINF (registry infrastruktury)

• Platná verze NÁRODNÍHO IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU TSI SRT (bezpečnost v tunelech)
a SEZNAM TUNELŮ

•  Prohlášení o dráze (portál provozování dráhy)

Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury (Věstník dopravy č. 11/2013)

Dopravní sektorové strategie (web silnice-zeleznice-cz)

Rozvojové záměry na železnici (prezentace MD)

Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání díl 2: současné trendy v navrhování výpravních budov (web silnice-zeleznice.cz)

Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání  
I. Od koněspřežné dráhy po současnost (web silnice-zeleznice.cz)

Železniční mapy ČR (Portál provozování dráhy)

Jednotná koncepce měření v silniční a železniční dopravě
 

Aktuality

(Poznámka: negarantujeme přístup na jiné webové stránky)
• Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)
Priority Správy železnic, s.o., v roce 2022
Modernizace Masarykova nádraží (tisková zpráva Správy železnic)
•  Modernizace trati Praha Bubny - Praha Výstaviště včetně nádraží (tisková zprába Správy železnic)
Začala rekonstrukce stanice Vsetín (tisková zpráva Správy železnic)
• Rekonstrukce trati Děčín - Prostřední Žleb - Děčín východ (tisková zpráva Správy železnic)
• Vláda schválila plán zavádění moderního evropského zabezpečení železničních tratí (tisková zpráva MD)
 Optimalizace trati Ústí nad Labem-Střekov – Děčín východ (tisková zpráva Správy železnic)
Rozvoj a modernizace železniční stanice Praha hlavní nádraží (video SŽDC)
Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec je schválená (tisková zpráva Správy železnic)

Více informací o OPD naleznete na www.opd.cz

 

Železniční vysokorychlostní tratě

Pro velké přepravní proudy cestujících mezi nejdůležitějšími evropskými centry a aglomeracemi nejlépe vyhovují železniční vysokorychlostní spoje, které jsou konkurenceschopné nejen vůči automobilové, ale i vůči letecké dopravě. 
• Správa železnic zřídí novou organizační jednotku pro vysokorychlostní tratě (tisková zpráva SŽ)
• Vysokorychlostní železnice v ČR (web Správy železnic)
•  Vysokorychlostní tratě (VRT) změní Česko. Jak ovlivní VRT naše životy a jaké benefity přinesou?  (video Správy železnic)
• Správa železnic představila aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Plán výstavby VRT
Detaily k jednotlivým trasám jsou k dispozici na: spravazeleznic.cz/vrt .
Postup přípravy VRT v ČR (Ing. Martin Švehlík, Ing. Marek Pinkava, Ing. Petr Provazník, odbor strategie, GŘ SŽDC, s. o., článek z Vědeckotechnického sborníku ČD č. 46/2018)
VÝSTAVBA VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ, autor:  Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., SŽDC, GŘ, Odbor strategie
Smlouva o spolupráci Správy železnic a SNCF urychlí a zlevní přípravu VRT (tisková zpráva Správy železnic)
Vznikl první technický návod pro projektanty VRT v České republice (tisková zpráva Správy železnic)
Modernizace trati Brno - Přerov s parametry vysokorychlostní železnice (článek na www silnice-zeleznice.cz)
VRT Podřipsko (tisková zpráva Správy železnic)
VRT Střední Čechy  (tisková zpráva Správy železnic)
• VRT Moravská brána (tisková zpráva Správy železnic)
Moravská brána I - studie  (tisková zpráva Správy železnic)
• Aktuální stav příprav VRT  (mapka Správy železnic k 31.12.2021)

Výstavba  vysokorychlostních tratí - videa na You Tube

VRT Polabí – první úsek vysokorychlostní trati v ČR (video SŽ)
Výstavba vysokorychlostních tratí (video SŽ)

Vysokorychlostní tratě v ČR

Novostavba železniční tratě Praha – Drážďany

VRT vizualizace vysokorychlostní tratěTranzitní železniční koridory

Pro Českou republiku byly definovány čtyři tranzitní železniční koridory, na nichž se provede prioritně modernizace v parametrech, které jsou obsaženy v evropských Dohodách AGC - o mezinárodních železničních magistrálách a AGTC - o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech, ke kterým ČR přistoupila a v plánech rozvoje železničních sítí vypracovaných na úrovni Evropské unie a Mezinárodní železniční unie (UIC). 

Více: Samostatná stránka

Mapa hlavní a globální železniční sítě podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (výřez pro Českou republiku)

 

Modernizace nekoridorových tratí  a železničních uzlů

(Poznámka: negarantujeme přístup na jiné webové stránky)
• Stanice Šternberk po komplexní rekonstrukci (video Správy železnic)
Další část tratě z Pardubic do Hradce Králové bude dvoukolejná (tisková zpráva Správy železnic)
• Správa železnic postoupila do další fáze přípravy Bezděčínské spojky (tisková zpráva SŽ)
Rekonstrukce železniční stanice Chomutov
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně), pramen: web koridory.cz,
   autor: Karel Havránek
• Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)
Rekonstrukce tratě v úseku  Praha-Vysočany - Mstětice (tisková zpráva Správy železnic)
Na Smíchovském nádraží v Praze vznikne nový dopravní terminál  (web lidovky.cz)
Vlaky na Teplicku zrychlí, Litvínov získá přímé spojení s krajskou metropolí (web silnice-zeleznice.cz)
Elektrické vlaky dojedou až do centra Kadaně (tisková zpráva SŽDC)
Projekt rekonstrukce trati Lovosice-Česká Lípa přijde na 26 mil. korun (skypaper.cz)

•  5. železniční koridor (Praha - Mladá Boleslav - Liberec)

Střední Čechy chtějí novou trať, která zkrátí cestu z Prahy do Boleslavi
Všejanská spojka: z Boleslavi do Prahy vlakem za 56 minut? (web boleslavsky.denik.cz)
• Správa železnic vypsala tendr na zhotovitele záměru projektu Všejanské spojky (tisková zpráva SŽ)

Rychlodráha Praha - Kladno

• Správa železnic a Českomoravská záruční a rozvojová banka budou spolupracovat na propojení letiště s centrem Prahy (tisková zpráva Správy železnic)
Železnice na pražské letiště začne vznikat za šest let (2025), SŽDC vybrala novou variantu  (web E-15)
V rámci výstavby železnice na letiště vznikne ve středních Čechách téměř 1 400 parkovacích míst (tisková zpráva SŽDC)
Budování nového železničního spojení Prahy s Kladnem – s odbočkou na letiště (Pražský deník)
Za rychlodráhu na letiště připlaťme tři miliardy. Jinak ji nepostavíme, říká Ťok (web byznys.lidovky.cz)
Příprava projektu železničního spojení mezi pražským Veleslavínem a Letištěm Václava Havla má zelenou (tisková zpráva SŽDC)
Železnice na letiště: SŽDC připravuje variantu Střešovice (web silnice-zeleznice.cz)
MD vybralo variantu železničního spojení Ruzyně s centrem Prahy a Kladnem (Dopravní noviny)
Vlaky na letiště pojedou přes Dejvice, nezůstanou zcela pod zemí (web ct-24; tyden.cz)
Železniční spojení Praha - Letiště Ruzyně - Kladno - video SŽDC s.o.

• Webová stránka Modernizace trati Praha – Kladno, s připojením na letiště Ruzyně
Praha chce na Masarykově nádraží ponechat rezervu pro rychlodráhu (web metro.cz)
Vlaky na pražské letiště by mohly jezdit po soukromých kolejích (web ceskatelevize.cz)
 

Elektrizace železnic

• Příklady chystaných elektrifikací ve fázi projektové přípravy (realizace cca do roku 2030):

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením letiště Václava Havla (soubor staveb)
Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN (soubor staveb)
Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť
Modernizace a elektrizace trati Nymburk – Nepřevázka
Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ
Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)
Modernizace trati Blažovice – Veselí nad Moravou (soubor staveb)
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa
Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) – Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice
Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) – Hulín

Elektrizace Otrokovice - Zlín: SŽDC  chce stavět od začátku roku 2021 (web zdopravy.cz)
  video SŽDC: Vizualizace trati Otrokovice - Vizovice 
Elektrizaci tratě z Veselí do Velenic vyprojektuje za 51 milionů Sudop (web zdopravy.cz)

ARCHIV 2021

• Investice do železniční sítě v roce 2021 (tisková zpráva SŽ)

Modernizace železničního uzlu Ostrava dostala zelenou od Centrální komise MD (tisková zpráva Správy železnic)
•  Začíná modernizace železniční tratě mezi Pardubicemi a Stéblovou (tisková zpráva Správy železnic)
•   Správa železnic letos plánuje rekonstrukci 200 přejezdů (tisková zpráva SŽ)
Elektrizace trati z Brna do Střelic je v plném proudu (tisková zpráva Správy železnic)
• Praha-Vysočany – Mstětice – fotoreportáž na začátku stavby (foto facebook Spravazeleznic.cz)
• Stanice Roudnice nad Labem bude nově bez bariér  (tisková zpráva SŽ)
• Fotogalerie z otevření nové stanice Praha-Zahradní Město a otevření prodlouženého podchodu na Praze - hlavní nádraží (facebook Správy železnic)
• Pro cestující v Praze se otevřela nová stanice na Zahradním Městě (tisková zpráva Správy železnic)
Rekonstrukce tratě Olomouc - Uničov, fotodokumentace (facebook SŽ)
Praha bude mít další čtyřkolejný traťový úsek (tisková zpráva SŽDC)
Ukončená výluka provozu Brno - Střelice
• Po novém mostě v Čelákovicích projíždějí první vlaky (tisková zpráva MD)
 Na trať mezi Šternberk a Uničov se po půl roce vrátí vlaky (tisková zpráva Správy železnic)
 Výhybna v Bartoušově umožní zkrácení jízdních dob vlaků na trati Nymburk – Jičín (tisková zpráva Správy železnic)
Nová výhybna umožní zkrácení jízdních dob vlaků na trati Nymburk – Jičín  (tisková zpráva Správy železnic)
• Správa železnic opraví trať mezi Rumburkem a Velkým Šenovem (tisková zpráva Správy železnic)

• Stanice Letohrad má díky rekonstrukci moderní nástupiště (tisková zpráva Správy železnic)

Trať z Hrušovan do Židlochovic je po 40 letech připravená pro návrat vlaků (web zdopravy.cz)

Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov je stavebně dokončena (tisková zpráva SŽDC)
SŽDC ukončila modernizaci stanice Karlovy Vary  (tisková zpráva SŽDC)
Modernizace tratě z Oldřichova u Duchcova do Litvínova (web zdopravy.cz)
Zahájena  kompletní rekonstrukce stanice Letohrad (tisková zpráva SŽDC)
Zahájena rekonstrukce železniční stanice Řetenice za téměř miliardu korun (tisková zpráva SŽDC)
SŽDC elektrizuje trať Olomouc - Uničov a zrychlí ji až na 160 km/h ( web zdopravy.cz)
Trať z Hrušovan do Židlochovic je po 40 letech připravená pro návrat vlaků (web zdopravy.cz)

Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část (web silnice-zeleznice.cz)
Vlaky opět pojedou přes Pražský Semmering, oprava mostů byla dokončena (Pražský deník)
Vlaky na trati mezi Louny a Lovosicemi výrazně zrychlí, provoz bude také bezpečnější (tisková zpráva SŽDC)
Rekonstrukce přinesla zvýšení kapacity trati z Nymburka do Mladé Boleslavi (tisková zpráva SŽDC)
Cestování vlakem na trati Hradec Králové – Trutnov je rychlejší a bezpečnější (tisková zpráva SŽDC)
Desítky železničních přejezdů v Královéhradeckém kraji čeká modernizace (web rozhlas.cz/hradec/zpravy)
Revitalizace trati Trutnov – Teplice nad Metují (web silnice-zeleznice.cz)
Modernizace na trati Děčín – Rumburk (tisková zpráva SŽDC)
SŽDC opravila trať z Rokycan do Nezvěstic (web zelpage.cz)
Dálkové ovládání Posázavského Pacifiku (web silnice-zeleznice.cz)
Rekonstrukce železniční tratě Mladá Boleslav -Bakov nad Jizerou (web silnice-zeleznice.cz)
Provoz na trati Jaroměř – Stará Paka je nyní bezpečnější a úspornější (tisková zpráva SŽDC)
Revitalizace trati Bludov – Jeseník skončila (web silnice-zeleznice.cz)
Revitalizace tratě z Bludova do Jeseníku výrazně zlepšila její parametry  (tisková zpráva SŽDC)
Cestování vlakem na trati Klatovy – Železná Ruda je díky rekonstrukci rychlejší a bezpečnější  (tisková zpráva SŽDC)
Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí (web silnice-zeleznice.cz)
Na Posázavském pacifiku se cestuje pohodlněji (tisková zpráva SŽDC)
Bezpečnější, rychlejší a pohodlnější cestování vlakem čeká cestující na trati z Brna do Uherského Hradiště (tisková zpráva SŽDC)
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou (web silnice-zeleznice.cz)
Výhybna v Bezděčíně zvýší průjezd nákladních vlaků (web kolinsky.denik.cz)
Modernizace trati zrychlila vlaky z Liberce na Tanvald a Jaroměř (web denik.cz)
Liberecký kraj - Železničáři mají upravené tři úseky tratí po třiceti kilometrech (web krkonossky.denik.cz)
Do železnice na Rychnovsku půjdou miliardy, chystá se i druhá kolej (web hradec.idnes.cz)
Legendární Posázavský pacifik mění tvář, obnova stála tři čtvrtě miliardy (web zpravy.e15.cz)
Provoz na trati Újezdec u Luhačovic – Vlárský průsmyk je bezpečnější a úspornější (tisková zpráva SŽDC)
Do srdce Jeseníků přivezl cestující poprvé elektrický vlak (web olomoucky.denik.cz)
SŽDC plánuje elektrizaci trati mezi Olomoucí a Šumperkem (web denik.cz)

• Trať Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun s dálkovým ovládáním je v provozu (web  web adpcz.org)
Tratě na Liberecku se dočkají oprav i letos - Frýdlant a Česká Lípa budou mít nová nádraží ( web ceskatelevize.cz)
Lidé v Libereckém kraji cestují vlakem pohodlněji a bezpečněji. Stálo to miliardy (web liberec.idnes.cz)
Železniční doprava z Bludova do Jeseníku bude rychlejší, bezpečnější a pohodlnější (tisková zpráva SŽDC)
Na trať Mělník - Mšeno se více než po roce vracejí vlaky (web zprávy.e15.cz)
Stát obnoví železnici zničenou sesuvem na D8, zvažuje i přemostění (web usti.idnes.cz)
Rekonstrukce trati ze Znojma do Břeclavi má začít v roce 2017 (web denik.cz)
ČD otevřely opravené nádraží v Týništi nad Orlicí (web ceskatelevize.cz)
Stížnosti zabraly. Poláci opraví trať pro vlaky z Česka do Saska (web ekonomika.idnes.cz)
Dvojkolejka je hotová. Vlaky z Pardubic budou v Hradci za 17 minut (web pardubice.idnes.cz)
Z Hlinska už opět jezdí vlaky (web denik.cz)
Modernizace nádraží v Lípě má zelenou, ale zatím i skluz (web denik.cz)

Elektrizace tratě ze Šakvic do Hustopečí může začít, SŽDC má smlouvu za 1,4 miliardy (web zdopravy.cz)
Modernizaci a „zadrátování“ trati do Litvínova provede Elektrizace železnic (web zdopravy.cz)
Oprava a elektrizace trati do Židlochovic začala (web zdopravy.cz)
Příprava elektrizace trati č. 290 Olomouc – Šumperk (web silnice-zeleznice.cz)ARCHIV 2020

Ve Velimi úspěšně proběhlo testování lokomotiv dodatečně vybavených zabezpečovacím systémem ETCS (web dopravacek.eu)
Provoz na pražské železnici bude řídit nové dálkové zařízení (web dnoviny.cz)
V rámci modernizace trati do Lysé nad Labem se postaví nový most přes Labe (tisková zpráva SŽDC)
Železniční spojení Praha – Letiště – Kladno (web silnice-zeleznice.cz)
Praha chce nové železniční tratě i tunely pod centrem (denik.cz)
Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice (materiál Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy)
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
SŽDC: Podbeskydské tratě čeká elektrizace (web parlamentnilisty.cz)
AC/DC na dráze za 79 miliard. Železnici čeká velké přepínání elektřiny (web ekonomika.idnes.cz)
• ​Ostravský železniční uzel projde rozsáhlou modernizací (Dopravní noviny)

ARCHIV 2019

Do železnic míří miliardy, kde se má stavět ? (web zpravy.aktualne.cz)

SŽDC zahájí další významné investiční akce (tisková zpráva SŽDC)
Na zlepšení zabezpečení přejezdů jde ročně přibližně miliarda korun (tisková zpráva SŽDC)
Stavba čtyřkolejné tratě z Hostivaře do stanice Praha hl. n. je v plném proudu (web silnice-zeleznice.cz)
Modernizace plzeňského hlavního nádraží je u konce (tisková zpráva SŽDC)
Ejpovické tunely – průběh výstavby (web silnice-zeleznice.cz)
Nově nainstalovaná technologie zlepší prevenci závažných železničních nehod v ČR (web elogistika.info)


ARCHIV 2018

Výběr z tiskových zpráv SŽDC, s.o. :
Na Pražský Semmering se vrací vlaky, kompletně hotovo bude příští rok
Studie proveditelnosti posuzuje varianty nového spojení Prahy a Berouna
V Praze vzniknou dvě nová nádraží – Eden a Zahradní Město
Přechod na dálkové řízení tratí v Plzeňském kraji
•  Plán omezení provozování dráhy v roce 2018 (materiál SŽDC s.o.)
Začíná dvouletá oprava Negrelliho viaduktu v centru Prahy (Dopravní noviny)

ARCHIV 2017

SŽDC ještě letos chystá obří železniční stavbu v Plzni za více než 1,5 miliardy (web e15.cz)
Příprava a realizace investic na železniční dopravní infrastruktuře ČR v letech 2016 a 2017 (autor: Ing. Mojmír Nejezchleb, článek byl uveřejněm v časopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 1/2017)

Sněmovna schválila rozpočet SFDI na rok 2017 (web roklen24.cz)

Ministerstvo dopravy připraví věcný návrh zákona o liniových stavbách  ( web elogistika.info)


ARCHIV 2016

• ​SŽDC zvyšuje ročně investice o čtyři miliardy korun (Dopravní noviny)
Modernizace železniční stanice Chodov začala netradičně od konce, poslední etapa je hotová (web silnice-zeleznice.cz)
Diagnostikou jedoucích železničních vozidel bylo vybaveno 42 traťových úseků  (tisková zpráva SŽDC)

Trať z Prahy do Ostravy má projít modernizací na rychlost 200 km/h (web zpravy.e15.cz)
Soutěž o dostavbu čtvrtého koridoru má nečekaného vítěze z Litoměřic (web zpravy.e15.cz)
SŽDC vypsala čtyři zakázky na modernizaci tratě Brno - Přerov (web roklen24.cz)
Napojení z Chebu do Německa bude po železnici, dálnicí zatím ne (Dopravní noviny)
Železničáři plánují rekonstrukci tratě z Hlavního nádraží na Smíchov (web zpravy.e15.cz)
Do českých železnic by mělo směřovat 70,4 miliardy korun z EU (web elogistika.info)
Berounské nádraží se dočká rekonstrukce za 1,8 miliardy (web zprávy.e15.cz)
Pražskou železnici čekají opravy za miliardy (web ekonomika.idnes.cz)
Stát pošle do železnice miliardy. Celková modernizace se však vzdaluje (web budejovice.idnes.cz)
V Plzni začne v říjnu dvouletá modernizace nádraží za 1,3 mld Kč (web archiweb.cz)
Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (web silnice-zeleznice.cz)
Doprava loni spolkla rekordních 92 miliard, většina skončila na železnici (web zpravy.e15.cz
Na Vysočině bude pokračovat modernizace tratě na Kolín a Brno (web trebicsky.denik.cz)
Výluk na železnici v příštím roce ubude. Může za to nižší rozpočet (web ekonomika.idnes.cz)
Železničáři vypsali obří tendr na jižní koridor (web zprávy.e15.cz)
Trať mezi Ústím a Chocní napřímí tři tunely (web denik.cz)
Zelení: Modernizace a výstavba železniční infrastruktury v příštích letech výrazně zpomalí (web parlamentnilisty.cz)
Česko získá z EU sedm miliard na pět železničních staveb (web denik.cz)
Nenaplněné česko-německo-rakouské memorandum o  koridoru z Berlína přes Prahu do Vídně pro vlaky s rychlostí přes 160 kilometrů v hodině (web aktualne.cz)
Podívejte se na návrhy nových nádražních budov (web lidovky.cz)

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků