BREXIT: Připravenost na konec přechodného období

BREXIT: Připravenost na konec přechodného období
21.12.2020 13:48:52Aktuální témata
BREXIT: Připravenost na konec přechodného období

Upozornění: Tento článek již neobsahuje aktuální informaci. Aktuální informace k vývoji vyjednávání mezi EU a UK najdete zde.

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a stalo se tzv. třetí zemí. Dohoda o vystoupení stanovila přechodné období, které končí dnem 31. prosince 2020. Během něj se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře právo EU. 

Ať už bude uzavřena dohoda o budoucích vztazích či nikoliv, začnou pro dopravu mezi EU a Spojeným královstvím (dále jen UK) platit od nového roku nová pravidla. Níže naleznete přehled těch, která se bezprostředně týkají dopravy.

Letectví

Obecně od 1. ledna 2021 letečtí dopravci, kteří jsou držiteli provozních licencí pro komerční leteckou přepravu cestujících, pošty a/nebo nákladu udělených orgánem UK vydávajícím licence, již nebudou moci poskytovat služby letecké dopravy v EU. Letečtí dopravci EU a držitelé osvědčení o bezpečnosti v letectví z EU musí zajistit a udržovat splňování požadavků Unie, které mimo jiné zahrnují požadavek na hlavní místo obchodní činnosti a požadavek většinového vlastnictví a kontroly subjektem z EU, jež musí dodržovat letecké společnosti, a dále acquis Unie týkající se bezpečnosti letectví.

Vzhledem k současnému stavu vyjednávání přijala EU několik nouzových nařízení pro zmírnění narušení konektivity mezi EU a UK od 1. 1. 2021. Využijí se, pokud UK nabídne stejné možnosti i pro EU dopravce v případě nedosažení dohody o budoucích vztazích. Jde o tyto oblasti:
  • zajištění letecké konektivity – dočasné povolení přepravních práv 1. – 4. svobody vzduchu pro britské dopravce po dobu 6 měsíců; nařízení by mělo také zjednodušit povolování ambulantních letů a nákladních letů určených pro převoz vakcíny.
  • provozní bezpečnost letectví – prodloužení platnosti některých osvědčení.
Nařízení budou v Úředním věstníku EU vydána dne 28. prosince. Více informací naleznete v tiskové zprávě Rady EU.

Praktické informace pro cestující: Pro Váš let do Velké Británie budete stále odbaveni na Terminálu 1 Letiště Praha. Držitelé britských pasů ale nemohou využít zrychlené pasové kontroly přes tzv. e-Gates.

Ochrana práv cestujících poskytnutá právem EU se nadále vztahuje na lety v rámci EU a lety i cesty z EU do třetí země provozované britským dopravcem. Britská vláda se rozhodla i po vystoupení z EU zachovat vysokou ochranu práv cestujících pro lety z UK a všechny lety do EU (odkudkoliv) provozované britským dopravcem.

Oznámení EK ke stažení

Silniční doprava

Od 1. ledna 2021 již nebudou podnikatelé v silniční dopravě, kteří jsou usazeni v UK, držiteli licence Společenství. V důsledku toho již nebudou moci využívat automatických práv na přístup na jednotný trh, která tato licence propůjčuje, a zejména práva dopravců z EU uskutečňovat jízdy a přepravovat zboží v celé Unii. To, jaká přístupová práva budou dopravcům z EU přiznána ve vztahu k trhu UK a dopravcům z UK ve vztahu k trhu EU, bude záležet na výsledku jednání mezi EU a UK. Nebude-li dosaženo žádné dohody, budou dopravcům z EU pro jízdy do UK a dopravcům z UK pro jízdy do EU k dispozici omezené kvóty, které jsou již nyní dostupné v rámci mechanismu Evropské konference ministrů dopravy (ECMT).

I v oblasti silniční dopravy přijala EU nařízení pro zajištění základní konektivity jak v nákladní, tak osobní dopravě. Nařízení povoluje UK dopravcům přepravu zboží do EU, pokud opět UK nabídne stejné podmínky EU dopravcům. Nařízení bude oficiálně zveřejněno také 28. prosince. Text je dostupný zde (v anglickém jazyce).

Přeprava zboží ale může být značně ztížena novým režimem na hranicích. Více informací získáte na následujících stránkách:
Informce EK k silniční dopravě a schvalování typu vozidel ke stažení.

Řidičské průkazy

Během přechodného období se v celé EU uplatňují právní předpisy Unie o uznávání řidičských průkazů. V současné době tedy mohou držitelé řidičských průkazů vydaných UK i nadále řídit vozidlo v EU bez další dokumentace. Od 1. ledna 2021 již nebudou řidičské průkazy vydané UK předmětem vzájemného uznávání podle práva Unie. Uznávání řidičských průkazů vydaných UK bude upraveno na úrovni členských států. Průkazy vydané Velkou Británií, které odpovídají Ženevské úmluvě o silničním provozu z roku 1949 (v zásadě plastové modely zhruba od roku 2000), jsou uznávány pro řízení v ČR. Jinak musí mít držitel staršího průkazu nebo průkazu z Ostrova Man také mezinárodní řidičský průkaz.

Informace ohledně povinnosti výměny řidičský průkazů pro britské občany dlouhodobě žijící v ČR naleznete zde.

Námořní doprava a vnitrozemské vodní cesty

Železnice

Od 1. ledna 2021 již nebudou v EU platné licence pro železniční podniky vydané UK a osvědčení nebo licence vydané v UK strojvedoucím již nebudou platné pro obsluhu hnacích vozidel a vlaků v železničním systému EU. Železniční podniky z EU nebo z UK, které poskytují služby přes hranice mezi UK a EU, budou muset splňovat právní požadavky použitelné jak v EU, tak v UK. To se týká licencí a osvědčení o bezpečnosti vydávaných železničním podnikům, povolení pro kolejová vozidla a licencí personálu (strojvedoucích). Dotčené zúčastněné strany proto musí zajistit, aby měly licence platné v EU pro úseky přeshraničních služeb ležící na území EU a licence platné v UK pro úseky přeshraničních služeb ležící na území UK.

Informace EK ke stažení.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků