Dohoda o budoucích vztazích s UK

Dohoda o budoucích vztazích s UK
07.01.2021 10:54:10Aktuální témata
Dohoda o budoucích vztazích s UK
Od 1. ledna 2021 je předběžně prováděna dohoda o budoucích vztazích se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (UK). Jde o soubor několika dohod – o obchodu a spolupráci, o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu bezpečnostních informací a o bezpečném a mírovém využití jaderné energie. Obecné informace o dosažené dohodě lze najít na stránkách Úřadu vlády nebo Evropské komise. Celý text dohody o obchodu a spolupráci je dostupný zde.

Letecká doprava

Dohoda obsahuje vše podstatné, co by měla dnes obsahovat letecká dohoda EU s významným partnerem, jakým je UK. Jsou dojednány 3. a 4. svobody vzduchu a bilaterálně je možnost sjednat také nad rámec dohody 5. svobodu pro all-cargo lety. Cílem dohody je také zajistit obdobnou úroveň ochrany práv cestujících. 
V oblasti provozní bezpečnosti letectví je cílem dohody vzájemné uznávání zjištění shody a osvědčení. EU s UK mohou spolupracovat v těchto oblastech:
  1. osvědčení letové způsobilosti a sledování výrobků civilní letecké techniky,
  2. environmentální osvědčení a zkoušení výrobků civilní letecké techniky,
  3. osvědčení návrhů a výroby a sledování projekčních a výrobních organizací,
  4. osvědčení a sledování organizací údržby,
  5. vydávání průkazů způsobilosti personálu a výcvik personálu,
  6. hodnocení osvědčení letových simulátorů,
  7. provoz letadel,
  8. uspořádání letového provozu a letové navigační služby a
  9. další oblasti související s bezpečností letectví dle příloh úmluvy.
Praktické informace pro cestující: Pro Váš let do Velké Británie budete stále odbaveni na Terminálu 1 Letiště Praha. Držitelé britských pasů ale nemohou využít zrychlené pasové kontroly přes tzv. e-Gates.

Silniční doprava

Dohoda umožňuje nad rámec bilaterálních operací pro EU dopravce v UK vykonat i dvě kabotážní operace. Dohoda obsahuje několik ustanovení pro zajištění spravedlivé soutěže. V oblasti osobní silniční přepravy dohoda umožňuje provádění pravidelných i nepravidelných autobusových linek z území jedné strany na území druhé smluvní strany, neumožňuje tedy např. pro EU dopravce provozovat vnitrostátní linky v UK.
Přeprava zboží ale může být značně ztížena novým režimem na hranicích. Více informací získáte na následujících stránkách:

Řidičské průkazy

Od 1. ledna 2021 již nebudou řidičské průkazy vydané UK předmětem vzájemného uznávání podle práva Unie. Uznávání řidičských průkazů vydaných UK bude upraveno na úrovni členských států. Průkazy vydané Velkou Británií, které odpovídají Ženevské úmluvě o silničním provozu z roku 1949 (v zásadě plastové modely zhruba od roku 2000), jsou uznávány pro řízení v ČR. Jinak musí mít držitel staršího průkazu nebo průkazu z Ostrova Man také mezinárodní řidičský průkaz.
Informace ohledně povinnosti výměny řidičský průkazů pro britské občany dlouhodobě žijící v ČR naleznete zde.

Zapojení do programů EU

Účast UK v některých programech EU je zatím dohodnuta v principu a bude ještě finalizována v následujících měsících. UK by si mělo zachovat přístup do programu Horizon Europe a Copernicus v rámci Kosmického programu EU.

Tato stránka bude dále aktualizována. Případné dotazy prosím zasílejte na adresu eudoc@mdcr.cz.
 


Zpět na výpis článků