Evropská komise vydala doporučení v souvislosti s novou mutací koronaviru

Evropská komise vydala doporučení v souvislosti s novou mutací koronaviru
22.12.2020 17:24:06Aktuální témata
Evropská komise vydala doporučení v souvislosti s novou mutací koronaviru

V souvislosti s novou mutací viru COVID-19, která se rapidně šíří Velkou Británií, vydala Evropská komise Doporučení o koordinovaném postupu při zavádění opatření v dopravě a cestování. Jedná se o další doporučení navazující na Doporučení Rady ze dne 13. října o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19 a dalších doporučení přijatých Komisí, jako např. systém tzv. Zelených pruhů.


Doporučení přichází v době vrcholících jednání o podobě výstupové dohody mezi EU a Velkou Británií. Do 31. prosince 2020 se na Spojené království stále vztahují pravidla volného pohybu a cestujícím ze Spojeného království by neměl být odepřen přístup na území členských států. Po skončení přechodného období se bude na Spojené království vztahovat postup uvedený v Doporučení Rady o dočasném omezení cest do EU, jež jsou nezbytně nutné a o možném zrušení tohoto omezení.

Aby však došlo k zamezení šíření nové mutace viru COVID-19, Komise doporučuje odvolat veškeré cesty do a ze Spojeného království, které nejsou nezbytně nutné, a to do odvolání. Nicméně pokud občané cestují do místa svého bydliště, neměla by se na ně vztahovat dočasná omezení v případě, že podstoupí test nebo nastoupí do karantény. Klíčoví cestující, jako např. zdravotnický personál, by měli podstoupit test, ale neměla by se na ně vztahovat podmínka karantény. Pro zachování plynulosti dopravních řetězců by měly být z podmínek a omezení vyjmuti všichni přeshraniční dopravci. 

Česká republika v souladu s navrženým doporučením Komise preferuje společné řešení v podobě obnovení leteckého a dalšího dopravního spojení mezi Spojeným královstvím a EU. Česká republika ale nepovažuje jako dostatečné podstoupení rapid testu či PCR testu 72 hodin před odletem. Měl by se aplikovat standardní postup, tedy nastoupení karantény a podstoupení testu 5.–7. den. 

Veškerá opatření naleznete zde. Doporučení je prozatím dostupné pouze v anglickém jazyce.


Zpět na výpis článků