Evropská komise zveřejnila výsledky studií ke zhodnocení dopadů dvou aspektů Balíčku mobility I

Evropská komise zveřejnila výsledky studií ke zhodnocení dopadů dvou aspektů Balíčku mobility I
23.02.2021 14:15:53Aktuální témata
Evropská komise zveřejnila výsledky studií ke zhodnocení dopadů dvou aspektů Balíčku mobility I
V souvislosti s přijetím Balíčku mobility I se Evropská komise zavázala vydat studie posouzení dopadů týkající se povinného návratu vozidla do státu usazení každých osm týdnů a uplatňování kabotáže na mezinárodní kombinovanou dopravu. Již během jednání o Balíčku mobility I učinila Komise prohlášení, v němž vyjádřila znepokojení nad tím, že oba tyto aspekty jsou v rozporu s ambicemi tzv. Zelené dohody.

Výsledky studií zveřejněné v pátek 19. února bohužel naznačují, že povinnost návratu nákladních vozidel i kvóty uvalené na provoz kombinované dopravy by pravděpodobně mohly mít nepříznivé dopady na životní prostředí, včetně zvýšení emisí z dopravy. Evropská komise uvádí, že obě tato opatření by mohla vést až k dalším 3,3 milionům tun emisí CO2 ročně, což je srovnatelné s roční hodnotou celkových emisí z dopravy v Estonsku. 

Záměrem Komise je na základě údajů a zjištění obou studií zahájit diskusi s členskými státy, Evropským parlamentem a všemi zúčastněnými stranami o možných dalších postupech.


Zpět na výpis článků