Pravidla pro zpoplatnění pozemních komunikací a systém řízení letového provozu byly hlavními tématy

Pravidla pro zpoplatnění pozemních komunikací a systém řízení letového provozu byly hlavními tématy videokonference ministrů dopravy členských států EU
10.12.2020 13:08:39Aktuální témata
Pravidla pro zpoplatnění pozemních komunikací a systém řízení letového provozu byly hlavními tématy
Dne 8. prosince se uskutečnila videokonference ministrů dopravy, která nahradila formální zasedání Rady tradičně konané touto dobou v Bruselu. Českou republiku zastupoval náměstek ministra dopravy Jan Sechter. S ohledem na neformální charakter jednání nemohla být přijata konkrétní rozhodnutí, vedla se ale diskuze o aktuálních a důležitých evropských tématech: zpoplatnění pozemních komunikací, systému řízení letového provozu či chystané strategii pro udržitelnou a chytrou mobilitu.
 
Jednání ministrů členských států EU, kterému předsedal německý spolkový ministr dopravy a digitalizace Andreas Scheuer, odstartovala politická diskuse ke směrnici o Eurovinětě, návrhu revize pravidel zpoplatnění užívání určitých pozemních komunikací. Návrh přichází s novým pojetím kategorizace zpoplatnění těžkých nákladních vozidel podle emisních tříd CO2, čímž dojde k naplnění principu „znečišťovatel platí“. Návrh také nově upravuje zpoplatnění osobních vozidel, lehkých užitkových vozidel a autobusů. Většina ministrů ocenila, že kompromisní text dává členským státům možnost si na národní úrovni určit, zda využijí časové či výkonové zpoplatnění. Jednání na úrovni členských států se již chýlí ke konci a dalším krokem má být přijetí pozice Rady na Výboru Stálých zástupců dne 18. prosince. Následně bude možné zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem o finální podobě předpisu.
 
Ministři rovněž vedli diskuzi nad návrhem Jednotného evropského nebe, tedy pravidly pro řízení letového provozu v EU. Tento právní rámec by měl jasně určit role jednotlivých aktérů (členských států, Evropské komise, organizace Eurocontrol, Agentury EU pro bezpečnost letectví a poskytovatelů letových navigačních služeb) a vést k efektivnímu využití vzdušného prostoru a ve výsledku také k udržitelné letecké dopravě. ČR podobně jako celá řada dalších členských států vyjádřila svůj kritický postoj k řadě navrhovaných opatření, např. k samostatnému ekonomickému certifikátu nebo architektuře systému na evropské i národní úrovni. Připomínky jsou shrnuty ve společném prohlášení států Visegrádské skupiny. Je nyní na Portugalsku jakožto nastupujícím předsednickém státu v Radě EU, které 1. ledna 2021 převezme na šest měsíců pomyslnou štafetu od Německa, aby se na základě připomínek členských států pokusilo připravit pozici Rady EU k návrhu Komise.
 
Na videokonferenci ministrů bylo také projednáváno téma nového konceptu mobility, který se zaměřuje na udržitelnost a digitalizaci dopravy. Tento koncept má být v souladu s novou strategií pro udržitelnou a chytrou mobilitu, která byla 9. prosince 2020 zveřejněna Evropskou komisí.
 
Německé předsednictví dále představilo úspěchy při projednávání legislativních návrhů v oblasti železniční dopravy, konkrétně přijetí nařízení o právech cestujících. Rovněž informovalo o dokončení projednávání návrhu k vyhlášení roku 2021 evropským rokem železnice. Polský ministr informoval delegace o společném stanovisku Visegradské skupiny k revizi nařízení TEN-T.

Texty společných prohlášení Visegradské skupiny k TEN-T a Jednotnému evropskému nebi jsou dostupné ke stažení níže.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků