Priority portugalského předsednictví v dopravě a Evropský rok železnice

Priority portugalského předsednictví v dopravě a Evropský rok železnice
10.02.2021 8:38:22Aktuální témata
Priority portugalského předsednictví v dopravě a Evropský rok železnice
1. ledna 2021 se předsednictví v Radě EU ujalo na šest měsíců Portugalsko. Ve svých prioritách navázalo na předchozí německé předsednictví v souladu s heslem „Čas dosáhnout konkrétních výsledků: spravedlivé, zelené a digitální oživení“. Obecně se Portugalsko zaměří na boj s pandemií COVID-19 a přechod k digitální, udržitelné a zelené budoucnosti založené na solidaritě a soudržnosti.

V oblasti dopravních priorit se portugalské předsednictví zaměří na celkové oživení a zvýšení odolnosti dopravního sektoru a na železniční dopravu. V silniční dopravě bude hlavní pozornost věnována vyjednávání o návrhu směrnice o Eurovinětě, u které se bude předsednictví snažit o dosažení dohody s Evropským parlamentem a schválení této legislativy. V letectví je prioritou iniciativa jednotného evropského nebe, ale také nařízení ke slotům, o kterém se začalo jednat už na začátku ledna. V  námořní dopravě prozatím nejsou vydané žádné nové legislativní návrhy ze strany Evropské komise, Portugalsko se tak zaměří na koordinaci pozice EU v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO). Klíčovou oblastí u horizontálních otázek je jednak návrh nařízení Omnibus II k prodloužení platnosti dopravních dokumentů, včetně řidičských průkazů, jednak debata ke Strategii o chytré a udržitelné mobilitě, kterou Evropská komise vydala v prosinci 2020.

1. ledna 2021 byl rovněž zahájen Evropský rok železnice. Cílem této iniciativy je ukázat, že železnice je jedním z nejvíce udržitelných, chytrých a bezpečných způsobů dopravy. Skrze transevropské dopravní sítě (TEN-T) zajišťuje železnice propojení napříč Evropskou unií a zodpovídá za pouhých 0,5 % emisí v celé EU. S cílem zlepšit práva cestujících v železniční dopravě přijala Rada EU koncem ledna revizi souvisejícího nařízení, která posiluje zejména práva cestujících se zdravotním postižením a cestujících s jízdními koly. Portugalsko coby předsednická země uspořádalo ve dnech 2. a 3. února Summit k železnici, na kterém proběhla diskuze k současným a budoucím trendům v železniční dopravě, jako je digitalizace, zelená a udržitelná mobilita nebo nová řešení pro posílení železniční sítě. 

Podobně jako předchozí předsednictví informuje Portugalsko o svých aktivitách na sociálních sítích Twitter, Facebook, Instagram, YouTube a Flickr.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků