Změna v právech cestujících na železnici. Rada EU přijala nová pravidla.

Změna v právech cestujících na železnici. Rada EU přijala nová pravidla.
03.02.2021 11:10:22Aktuální témata
Změna v právech cestujících na železnici. Rada EU přijala nová pravidla.
25. ledna 2021 přijala Rada EU revidované nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. Nová pravidla se týkají všech cestujících, největší změny pocítí cestující se zdravotním postižením, cestující s jízdními koly a přestupující. Revidované nařízení by se mělo začít uplatňovat do dvou, resp. čtyř let od nabytí účinnosti.

Nově se bude ochrana cestujících se sníženou mobilitou vztahovat i na regionální a dálková spojení po celé EU. Cestující se zdravotním postižením budou mít nárok na asistenci při nastupování či vystupování z vlaku, nákup jízdenky přímo ve vlaku či poskytnutí náhrady za ztrátu či poškození pomocného zařízení. Zkrátí se i lhůta pro zaslání žádosti o zajištění asistence, a to z nynějších 48 hodin na 24 hodin.

V souvislosti s podporou zelené mobility a využíváním alternativních způsobů dopravy zavádí nařízení povinnost zajistit dostatečný prostor pro jízdní kola v každém vlaku, a to v minimálním počtu čtyř míst na vlak. Ponechává však určitou volnost členským státům, které mohou navýšit počet těchto míst s ohledem na poptávku ve společnosti. Změna se bude dotýkat nových nebo modernizovaných železničních vozů.

Další změny se týkají například vyššího využívání přímých přepravních dokladů, které zajišťují platnost jízdenek v případě zpoždění nebo zmeškání přípojného spoje, vč. nároku na kompenzaci. Také bude posílena ochrana cestujících v případě nutnosti přesměrování, aby byla zajištěna kontinuita jejich cesty, a to i za využití jiného způsobu dopravy.

Přijaté nařízení nyní putuje ke schválení do Evropského parlamentu. Následně bude publikováno v Úředním věstníku EU. V platnost vstoupí do dvou, resp. čtyř let v případě požadavků na zajištění míst pro jízdní kola, od nabytí účinnosti. Text revidovaného nařízení, včetně odůvodnění Rady naleznete zde.


Zpět na výpis článků