Stanovisko Evropského výboru regionů – Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011