Konference CEF 2022

Konference CEF 2022

Konference CEF 2022 / Informační den k Nástroji pro propojení Evropy

Dne 13. 12. 2022 proběhl další ročník pravidelné konference k CEF. Níže můžete najít prezentace k jednotlivým částem programu:
Stav implementace CEF 2
Schválené projekty, výzvy, podporované aktivity
Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU
Změny a novinky v legislativním prostředí
Nařízení k transevropské dopravní síti TEN-T
Nařízení k infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR)
Ministerstvo dopravy, odbor strategie
Potřebná stanoviska veřejné správy
Podmínky Ministerstva dopravy pro udělení souhlasu s předložením projektové žádosti do CEF 2
Ministerstvo dopravy, odbor fondů EU
Prohlášení k Natura 2000 + Prohlášení k rámcové směrnici o vodách
Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Zkušenosti žadatelů / příjemců s CEF2
Projekty CEF Správy železnic
Správa železnic, odbor dotačního managementu
Zkušenosti s CEF2 OBU ETCS
České dráhy, a.s., oddělení dotací
Zkušenosti s CEF2 společnosti ČD Cargo
ČD Cargo, a.s. ​Všem účastníkům děkujeme za účast!

Poslední aktualizace 21.12.2022