Fondy EU

Fondy EU
Programy

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je pro období 2014-2020 realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014-2020 (OPD2) a pro období 2021-2027 pak v rámci Programu Doprava 2021-2027 (OPD3). Ministerstvo dopravy vykonává prostřednictvím Odboru fondů EU pro tyto operační programy roli Řídicího orgánu (ŘO). Podrobné informace naleznete na www.opd.cz.

Předchozí programové období:

·         2007 – 2013 – Operační program Doprava (ŘO Ministerstvo dopravy),
·         2004 – 2006 – Fond soudržnosti 2004-2006 (ŘO Ministerstvo pro místní rozvoj) a Operační program Infrastruktura 2004-2006 (ŘO Ministerstvo životního prostředí).Ministerstvo dopravy vykonávalo roli Zprostředkujícího subjektu pro projekty z oblasti dopravy,
·         období před vstupem České republiky do Evropské unie – podpora poskytována prostřednictvím nástrojů ISPA a PHARE.
Souhrnné informace o podpoře z fondů Evropské unie v ČR nejen pro oblast dopravy jsou dostupné na webu www.dotaceeu.cz. 


Zpět na výpis článků
Dokumenty které by vás mohly zajímat