Dokumenty pro provozovatele letišť

Dokumenty pro provozovatele letišť
Životní prostředí

Provozovatelem může být právnická osoba se sídlem nebo fyzická trvale bytem v ČR. Letiště je možné provozovat pouze na základě:

- rozhodnutí o povolení provozovat letiště (§ 27 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

- rozhodnutím o stanovením druhu letiště (§ 25 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a

- platným osvědčením způsobilosti letiště – pouze letiště veřejné mezinárodní (§ 34a zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

které vydává Úřad pro civilní letectví.

Provozováním letiště se rozumí zajištění možnosti přistávání, vzletů a pohybů letadel, ochrana a ošetření letadel, uskutečňování leteckých činností, zajištění pořádku, bezpečnosti, hasičské a záchranné služby, ochrana před protiprávními činy, a údržba a rozvoj letiště.

Prováděcí vyhláška č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje provozní podmínky pro provozování letiště, dále pak Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO v Příloze č. 14 – Letiště (Annex 14 – Aerodromes) uvádí další standardy a doporučené postupy, které je zapotřebí pro zajištění bezpečnosti na letišti dodržovat.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků