Časté dotazy ke kompenzacím slev z jízdného

Časté dotazy ke kompenzacím slev z jízdného
Finanční a ekonomické záležitosti

Podklady pro fakturaci

K faktuře stačí připojit vygenerovanou sestavu v rozlišení "po linkách" přístupnou v systému CIS na záložce "VYHODNOCENÍ SLEV".

 

"Nulová ztráta" v sestavě

Zpracování dat o slevách probíhá na základě údajů o uzavřených smlouvách s Ministerstvem dopravy. Tyto údaje (obsažené v Příloze č. 1 smluv) jsou do systému průběžně zapracovávány. Informace o zanesení smlouvy do systému (vč. výčtu linek a spojů) se dopravci v systému zobrazí. Pokud se v sestavách přístupných v CISu na záložce "VYHODNOCENÍ SLEV" objevuje celková výše ztráty 0, znamená to, že nebyla doposud aktivována smlouva s MD. V takovém případě kontaktujte styčného pracovníka MD (viz údaj ve smlouvě).

 

Vyplňování Přílohy č. 1 smlouvy:

Sloupce "Vymezení části trasy" a "Omezení časové" slouží pouze k rozlišení, zda je část linky nebo spoje zařazena do závazku, nebo zda je závazek na této lince nebo spoji platný v určité části roku nebo pro některé dny v týdnu. Nejedná se tedy o údaje o trase linky/spoje a časových omezeních podle jízdního řádu.

Pokud je celá linka (nebo spoj) po celý rok resp. platnost JŘ pouze komerční (mimo závazek), není sloupce potřeba vyplňovat.

 

Vyplnění dodatku smlouvy

Dodatek smlouvy se vyplňuje stejně, jako samotná smlouva. To znamená, že se do vzoru doplní informace o dopravci a Příloha č. 1.
V Příloze č. 1 se v případě potřeby

  • doplnění linky či spoje - vloží se údaj o této lince a spoji (stejným způsobem, tzn. včetně případného omezení trasy nebo časového omezení) s tím, že se do časového omezení uvede datum, odkdy mají být slevy na lince hrazeny;
  • ukončení kompenzace ztráty na lince nebo spoji - údaje o této lince nebo spoji se ponechají s tím, že se do časového omezení doplní datum, dokdy jsou slevy na lince nebo spoji kompenzovány;
  • změny rozsahu závazku (ZDO, ODO) na stávající lince nebo spoji - ke stávajícímu záznamu se doplní údaj, do kdy platí. Následně se vloží nový záznam o dané lince nebo spoji, ve kterém se vedle nových údajů o omezeních vyznačí též údaj o datu platnosti tohoto záznamu.

Stávající linky a spoje, u kterých ke změně nedochází, se v příloze č. 1 ponechají v nezměněné podobě.

 

Fakturace ztráty za měsíc prosinec

Fakturace je standardně celoročně prováděna podle skutečných údajů za skončený měsíc (Článek VI., odst. 4 Smlouvy). Výjimkou je situace, kdy ztráta nedosahuje limitu uvedeného ve Smlouvě (50 000 Kč). Za prosinec se fakturuje také až po jeho skončení (tedy v lednu), a to bez ohledu na uvedený limit. Záloha tedy není poskytována, fakturuje se až skutečnost (dle výkazů z CIS JŘ).Zpět na výpis článků