Informace o nominacích do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu

Informace o nominacích do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu
08.02.2023 15:49:10Finanční a ekonomické záležitosti

V souladu s ustanovením § 13 nominačního zákona Ministerstvo dopravy zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam nominací do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, funkce, na níž je uchazeč nominován.  Zde uvedení uchazeči doložili splnění podmínek stanovených § 11 nominačního zákona.

1)    Zasedání Výboru pro personální nominace dne 19. listopadu 2020

Mgr. Jakub Kopřiva, nar. 1980, člen řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 41213/2020-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace Ministerstvo dopravy předložilo na schůzi vlády materiál, kterým doporučilo vládě pověřit Mgr. Jakuba Kopřivu činností v řídícím výboru akciové společnosti České dráha a zároveň jej jmenovat předsedou tohoto výboru. Vláda svým usnesením ze dne 30. listopadu 2020 č. 1259 jmenovala s účinností od 1. prosince 2020 Mgr. Jakuba Kopřivu předsedou řídícího výboru akciové společnosti České dráhy. 

2)    Zasedání Výboru pro personální nominace dne 3. března 2021

Ing. Dan Ťok, nar. 1959, člen správní rady státní organizace Správa železnic
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 7979/2021-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace Ministerstvo dopravy předložilo na schůzi vlády materiál, kterým doporučilo vládě jmenovat Ing. Dana Ťoka členem správní rady státní organizace Správa železnic. Vláda svým usnesením ze dne 29. března 2021 č. 328 jmenovala s účinností od 30. března 2021 Ing. Dana Ťoka členem správní rady státní organizace Správa železnic. 

3)    Zasedání Výboru pro personální nominace dne 4. května 2021

Ing. Richard Vítek, nar. 1974, člen řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 15567/2021-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace Ministerstvo dopravy předložilo na schůzi vlády materiál, kterým doporučilo vládě pověřit Ing. Richarda Vítka činností v řídícím výboru akciové společnosti České dráha. Vláda svým usnesením ze dne 12. července 2021 č. 625 pověřila s účinností od 12. července 2021 Ing. Richarda Vítka činností v řídícím výboru akciové společnosti České dráhy. 

4)    Zasedání Výboru pro personální nominace dne 17. srpna 2021

Ing. Lukáš Trcala, nar. 1979, člen dozorčí rady státního podniku CENDIS
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 30 193/2021-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace ministr dopravy k 1. září 2021 jmenoval Ing. Lukáše Trcalu členem dozorčí rady státního podniku CENDIS.

Ing. František Štefela, nar. 1961, člen dozorčí rady státního podniku CENDIS
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 30 195/2021-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace ministr dopravy k 1. září 2021 jmenoval Ing. Františka Štefelu členem dozorčí rady státního podniku CENDIS.

5)    Zasedání Výboru pro personální nominace dne 19. dubna 2022

MUDr. Martin Kuba, nar. 1973, člen dozorčí rady státního podniku Řízení letového provozu České republiky
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 18374/2022-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace ministr dopravy ke dni 16. května 2022 jmenoval MUDr. Martina Kubu členem dozorčí rady státního podniku Řízení letového provozu České republiky.

Mgr. Martin Červíček, nar. 1972,  člen správní rady státní organizace Správa železnic
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 18368/2022-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace Ministerstvo dopravy předložilo na schůzi vlády materiál, kterým doporučilo vládě jmenovat Mgr. Martina Červíčka členem správní rady státní organizace Správa železnic. Vláda svým usnesením ze dne22. června 2022 č. 585 jmenovala s účinností od 1. července 2022 Mgr. Martina Červíčka členem správní rady státní organizace Správa železnic a zároveň jejím předsedou. 

Ing. Jan Lička, nar. 1981,  člen správní rady státní organizace Správa železnic
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 18379/2022-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace Ministerstvo dopravy předložilo na schůzi vlády materiál, kterým doporučilo vládě jmenovat Ing. Jana Ličku členem správní rady státní organizace Správa železnic. Vláda svým usnesením ze dne 22. června 2022 č. 585 jmenovala s účinností od 1. července 2022 Ing. Jana Ličku členem správní rady státní organizace Správa železnic. 

6)    Zasedání Výboru pro personální nominace dne 17. května 2022

Ing. Petr Kulhánek, nar. 1971, člen dozorčí rady státního podniku Řízení letového provozu České republiky
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 22851/2022-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace ministr dopravy ke dni 8. června 2022 jmenoval Ing. Petra Kulhánka členem dozorčí rady státního podniku Řízení letového provozu České republiky.

7)    Zasedání Výboru pro personální nominace dne 18. května 2022

David Čermák, nar. 1979,  člen správní rady státní organizace Správa železnic
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 22913/2022-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace Ministerstvo dopravy předložilo na schůzi vlády materiál, kterým doporučilo vládě jmenovat Davida Čermáka členem správní rady státní organizace Správa železnic. Vláda svým usnesením ze dne 22. června 2022 č. 585 jmenovala s účinností od 1. července 2022 Davida Čermáka členem správní rady státní organizace Správa železnic. 

8)    Zasedání Výboru pro personální nominace dne 6. září 2022

Ing. Pavel Čížek, nar. 1964,  člen správní rady státní organizace Správa železnic
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 41609/2022-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace Ministerstvo dopravy předložilo na schůzi vlády materiál, kterým doporučilo vládě jmenovat Ing. Pavla Čížka členem správní rady státní organizace Správa železnic. Vláda svým usnesením ze dne 
23. listopadu 2022 č. 977 jmenovala s účinností od 23. listopadu 2022 Ing. Pavla Čížka členem správní rady státní organizace Správa železnic.

9)    Zasedání Výboru pro personální nominace dne 18. dubna 2023

Ing. Zdeněk Jelínek, nar. 1975, člen dozorčí rady státního podniku Řízení letového provozu České republiky
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 18951/2023-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace ministr dopravy ke dni 1. května 2023 jmenoval Ing. Zdeňka Jelínka členem dozorčí rady státního podniku Řízení letového provozu České republiky.

Mgr. Zdeněk Zajíček, nar. 1967,  člen správní rady státní organizace Správa železnic
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 18949/2023-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace Ministerstvo dopravy předložilo na schůzi vlády materiál, kterým doporučilo vládě jmenovat Mgr. Zdeňka Zajíčka členem správní rady státní organizace Správa železnic. Vláda svým usnesením ze dne 10. května 2023 č. 339 jmenovala s účinností od 10. května 2023 Mgr. Zdeňka Zajíčka členem správní rady státní organizace Správa železnic.
 

10)    Zasedání Výboru pro personální nominace dne 22. srpna 2023

Generálmajor Ing. Petr Čepelka, nar. 1969, člen dozorčí rady státního podniku Řízení letového provozu České republiky

Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 37930/2023-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace ministr dopravy ke dni 1. září 2023 jmenoval generálmajora Ing. Petra Čepelku členem dozorčí rady státního podniku Řízení letového provozu České republiky.
 

11)    Zasedání Výboru pro personální nominace dne 12. prosince 2023

Tomáš Vrbík, nar. 1973, člen dozorčí rady státního podniku Ředitelství silnic a dálnic
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 56101/2023-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace ministr dopravy ke dni 1. lednu 2024 jmenoval Tomáše Vrbíka členem dozorčí rady státního podniku Ředitelství silnic a dálnic.

Ing. Lenka Hamplová, nar. 1983, členka dozorčí rady státního podniku Ředitelství silnic a dálnic
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 56065/2023-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace ministr dopravy ke dni 1. lednu 2024 jmenoval Ing. Lenku Hamplovou členkou dozorčí rady státního podniku Ředitelství silnic a dálnic.

Ing. Lukáš Trcala, nar. 1979, člen dozorčí rady státního podniku Ředitelství silnic a dálnic
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 56077/2023-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace ministr dopravy ke dni 1. lednu 2024 jmenoval Ing. Lukáše Trcalu členem dozorčí rady státního podniku Ředitelství silnic a dálnic.

Bc. Václav Karpíšek, nar. 1982, člen dozorčí rady státního podniku Ředitelství silnic a dálnic
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 56089/2023-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace ministr dopravy ke dni 1. lednu 2024 jmenoval Bc. Václava Karpíška členem dozorčí rady státního podniku Ředitelství silnic a dálnic.

Bc. Michal Šimek, nar. 1992, člen správní rady státní organizace Správa železnic
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 56058/2023-UVCR nedoporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
Mezi důvody pro své stanovisko Výbor pro personální nominace uvedl, že nominantovi se při pohovoru nepodařilo prokázat, že je dostatečně připraven pro výkon odpovědné funkce člena správní rady, nedisponuje příslušným stupněm vzdělání a nemá potřebné manažerské zkušenosti, dovednosti a předpoklady.

Ministerstvo dopravy přesto navrhlo vládě jmenovat Bc. Michala Šimka do správní rady Správy železnic, která dle kompetence dané zákonem č. 77/2002 Sb. plní funkci kontrolního orgánu, nikoliv orgánu řídícího. Z tohoto důvodu Ministerstvo dopravy neshledalo vytýkaný nedostatek manažerských zkušeností za překážku výkonu funkce člena správní rady. Totéž platí i pro dosažený stupeň vzdělání, který pro danou funkci není předepsán. Jako výhodu nominanta ministerstvo shledalo jeho zkušenosti v oblasti fungování organizace z pohledu uživatele infrastruktury (strojvedoucího), jeho zapojením do činnosti správní rady organizace tak dojde k rozšíření pohledu správní rady na fungování a potřeby organizace. Nominant rovněž disponuje zkušeností ze statutárního a dozorčího orgánu společnosti zajišťující provozování městské hromadné dopravy.

S návrhem personální nominace včetně výše uvedeného odůvodnění se ztotožnila vláda ČR, která svým usnesením ze dne 7. února 2024 č. 100 jmenovala s účinností od 8. února 2024 Bc. Michala Šimka členem správní rady Správy železnic.
 

12)    Zasedání Výboru pro personální nominace dne 4. února 2024

Mgr. Václav Bernard, nar. 1975, člen řídícího výboru Českých drah, a. s.
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 5214/2024-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace Ministerstvo dopravy předložilo na schůzi vlády materiál, kterým doporučilo vládě pověřit Mgr. Václava Bernarda činností v řídícím výboru akciové společnosti České dráha. Vláda svým usnesením ze dne 7. února 2024 č. 101 pověřila s účinností od 8. února 2024 Mgr. Václava Bernarda činností v řídícím výboru akciové společnosti České dráhy, kterého současně jmenovala místopředsedou řídícího výboru. 

Mgr. Leo Steiner, nar. 1971, člen řídícího výboru Českých drah, a. s.
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 5217/2024-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace Ministerstvo dopravy předložilo na schůzi vlády materiál, kterým doporučilo vládě pověřit Mgr. Lea Steinera činností v řídícím výboru akciové společnosti České dráhy. Vláda svým usnesením ze dne 7. února 2024 č. 101 pověřila s účinností od 8. února 2024 Mgr. Lea Steinera činností v řídícím výboru akciové společnosti České dráhy. 
 

13)    Zasedání Výboru pro personální nominace dne 27. února 2024

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D, nar. 1980, člen dozorčí rady státního podniku Ředitelství silnic a dálnic
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 8719/2024-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace ministr dopravy ke dni 8. března 2024 jmenoval Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., členem dozorčí rady státního podniku Ředitelství silnic a dálnic.

Jan Jakob, nar. 1982, člen dozorčí rady státního podniku Ředitelství silnic a dálnic
Výbor pro personální nominace záznamem č. j. 8747/2024-UVCR doporučil vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.
V návaznosti na stanovisko Výboru pro personální nominace ministr dopravy ke dni 8. března 2024 jmenoval Jana Jakoba členem dozorčí rady státního podniku Ředitelství silnic a dálnic. 

Zpět na výpis článků