Informace pro dopravce

Informace pro dopravce
Finanční a ekonomické záležitosti

Na těchto stránkách naleznete údaje týkající se především finanční otázky zajišťování veřejné osobní dopravy.

Aktuální informace

Doplněn směnný kurz pro prokázání finanční způsobilosti pro rok 2024.

Aktualizovány metodické pokyny k poskytování slev a k jejich kompenzacím.

Aktualizovány vzory smluv o kompenzacích slev (pro rok 2024).

Doplněna informace k metodickému pokynu pro poskytování slev z jízdného - aktuální koeficient PRISC pro určení stropu pro stanovení zlevněného jízdného ve vztahu ke kompenzacím slev pro platnost jízdního řádu 2023/24.
 


Kompenzace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě

Dne 3.12.2009 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1370/2007, které upravuje mj. definici a následnou kompenzaci veřejných služeb. Nařízení má dopad na současný systém kompenzace státem nařízených slev (výměr MF pro příslušný rok), včetně žákovského jízdného.

Vláda na svém jednání dne 7.6.2010 schválila materiál "Řešení problematiky kompenzace slev jízdného ve veřejné osobní dopravě ve vazbě na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007", podle kterého kompenzace ztráty ze slev provádí MD.

K provádění kompenzací byla vydána metodika a vzor smlouvy o kompenzaci, která je uzavírána mezi MD a dopravci:


Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou. V případě potřeby úpravy Přílohy č. 1 smlouvy (definuje komerční spoje dopravce), a to zejména z důvodu ukončení provozu linky resp. spuštění provozu nové linky (obvykle ke změně jízdního řádu) nebo změny v zařazení linek do veřejných služeb (ZDO, ODO), které mají dopad na rozsah služeb, na nichž jsou kompenzovány "staré slevy" (zejm. děti do 6 let a zdravotně postižení), není potřeba uzavírat dodatek smlouvy, změnu rozsahu spojů je možné písemně sdělit Ministerstvu dopravy podle článku XI. odst. 6 smlouvy.

Se slevami a jejich kompenzacemi souvisí další dva metodické pokyny MD:

 • Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného; aktuální informace k Příloze č. 3koeficient PRISC pro určení stropu pro stanovení zlevněného jízdného ve vztahu ke kompenzacím slev je pro platnost jízdního řádu 2020/21 stanoven ve výši 7,58277, pro jízdní řád 2021/22 ve výši 11,0254186, pro jízdní řád 2022/23 ve výši 27,6792314 a pro jízdní řád 2023/24 pak 39,808758.
 • Vyčíslení výše stropu jednosměrného obyčejného jízdného pro autobusy a 2. třídu vlaků pro období jízdního řádu 2023/24 - viz str. 32 Výměru MF č. 01/2024.
 • Metodický pokyn k problematice překompenzací v rámci objednávky veřejných služeb
 

Finanční způsobilost

 • Dotazy k aplikování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (aktualizace k 16.8.2012) - viz příloha
 • Informace Ministerstva dopravy k problematice prokazování finanční způsobilosti v souvislosti s přijetím zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - viz příloha
 • Informace k řešení důsledků povodní z pohledu prokazování finanční způsobilosti - viz příloha

Stanovení směnného kurzu

Ministerstvo dopravy, v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, stanovuje směnný kurz pro kaledářní rok v následující výši:

 

Pro rok 2011 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2010/C 268/02):
1 euro = 24,420 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 219 780 Kč pro jedno vozidlo
 • 122 100 Kč pro každé další vozidlo

Pro rok 2012 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2011/C 291/01)
1 euro = 24,878 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 223 902 Kč pro jedno vozidlo a
 • 124 390 Kč pro každé další vozidlo.

 

Pro rok 2013 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2012/C 296/04):
1 euro = 25,080 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 225 720 Kč pro jedno vozidlo
 • 125 400 Kč pro každé další vozidlo.

 

Pro rok 2014 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2013/C 286/01)
1 euro = 25,647 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 230 823 Kč pro jedno vozidlo a
 • 128 235 Kč pro každé další vozidlo.

 

Pro rok 2015 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2014/C 344/03)
1 euro = 27,502 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 247 518 Kč pro jedno vozidlo a
 • 137 510 Kč pro každé další vozidlo.

 

Pro rok 2016 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2015/C 324/06)
1 euro = 27,173 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 244 557 Kč pro jedno vozidlo a
 • 135 865 Kč pro každé další vozidlo.

 

Pro rok 2017 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2016/C 365/03)
1 euro = 27,021 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně
 

 • 243 189 Kč pro jedno vozidlo a
 • 135 105 Kč pro každé další vozidlo.Pro rok 2018 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2017/C 331/04)
1 euro = 25,995 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně
 

 • 233 955 Kč pro jedno vozidlo a
 • 129 975 Kč pro každé další vozidlo.


Pro rok 2019 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2018/C 353/01)
1 euro = 25,765 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně
 • 231 885 Kč pro jedno vozidlo a
 • 128 825 Kč pro každé další vozidlo.


Pro rok 2020 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2019/C 331/05)
1 euro = 25,740 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně
 • 231 660 Kč pro jedno vozidlo a
 • 128 700 Kč pro každé další vozidlo.

Pro rok 2021 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2020/C 353/09)
1 euro = 26,918 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně
 • 242 262 Kč pro jedno vozidlo a
 • 134 590 Kč pro každé další vozidlo.

Pro rok 2022 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2021/C 400/02)
1 euro = 25,309 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně
 • 227 781 Kč pro jedno vozidlo a
 • 126 545 Kč pro každé další vozidlo.

Pro rok 2023 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2022/C 381/04)
1 euro = 24,527 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně
 • 220 743 Kč pro jedno vozidlo a
 • 122 635 Kč pro každé další vozidlo.

Pro rok 2024 je v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (C/2023/75)
1 euro = 24,460 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně
 • 220 140 Kč pro jedno vozidlo a
 • 122 300 Kč pro každé další vozidlo.

DPH


Statistika

Kontaktní osobou pro resortní statistiky Dop (MD) 2-04 (Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy) a Dop (MD) 3-04 (Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě) je:

Ing. Michal Němec

tel. 225 131 098


Další metodiky

 • Metodický pokyn k uplatňování zpětných leasingů do nákladů dopravců - viz příloha
 • Upřesnění metodického pokynu v oblasti vykazování jízdních výkonů přístavných a odstavných s platností od 1.1.2008 - viz příloha (pokyny pro vyplňování jsou uvedeny na této adrese)
 • Metodický pokyn k zaokrouhlování cen jízdného ve veřejné vnitrostátní osobní dopravě - viz příloha
 • Doplnění předchozího metodického pokynu: Ministerstvo financí vydalo Výměr MF č. 03/2008, ve kterém je zaokrouhlování upraveno tak, že "současně musí být splněny podmínky uvedené v části II. Čl. 1 přílohy č. 6 tohoto výměru" (výše předepsaných slev).

Výměr MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami


 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků