Investiční dotace podnikatelským subjektům – schválený rozpočet na rok 2006 podle programů ISPROFIN

Investiční dotace podnikatelským subjektům – schválený rozpočet na rok 2006 podle programů ISPROFIN
Rozpočet MD za rok 2006

                                                                                                              v tis. Kč

Číslo programu

Schválený rozpočet 2005

Schválený rozpočet 2006

Index 2006/2005
%

327 410

420 000

420 000

100

227 610

0

395 000

x

227 620

400 000

438 000

109,50

227 030

41 648

82 590

198,30

227 530

34 500

154 227

447,03

CELKEM

896 148

1 489 817

166,25


Názvy jednotlivých programů:

  • 327 410 „Podpora výstavby pražského metra“
  • 227 610 „Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel"
  • 227 620 „Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy“
  • 227 030 „Úspory energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy“
  • 227 530 „Podpora kombinované dopravy“

Novým výdajovým titulem ve schváleném  rozpočtu jsou prostředky ve výši  395 000 tis. Kč na realizaci programu č. 227 610 „Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel“.

Z pokračujících programů je v rámci programu č. 327 410 „Podpora výstavby pražského metra“ schválena na daný účel dotace ve výši 420 000 tis. Kč, tj. stejně jako ve schváleném rozpočtu na rok 2005, a na program č. 227 620 „Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy“ je vyčleněno 438 000 tis. Kč. Zde dochází v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2005 k navýšení o 38 000 tis. Kč.

Program 227 530 je finančně koncipován jako společný program EU a ČR, stejně jako část programu 227 030, konkrétně podprogram 227 033.

 Zpět na výpis článků