Rozpočet MD za rok 2009

Rozpočet MD za rok 2009
13.04.2008 14:05:07Rozpočty MD

Rozpočet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (dále kapitola MD) je součástí státního rozpočtu ČR. Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009.

Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy a odpovídá za tvorbu a uskutečňování státní politiky v oblasti dopravy v rozsahu své působnosti. Ze zásadních činností Ministerstva dopravy vyplývají hlavní výdajové priority, které se odvíjejí od úkolů stanovených příslušnými požadavky vlády České republiky a zákonnými normami, zejména zákonem č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Dále je to soubor zákonů souvisejících se zajištěním činností spojených s dopravně správními agendami.

Mezi hlavní výdajové priority schváleného rozpočtu kapitoly MD pro rok 2009 byly zařazeny:

  • Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
  • Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
  • Výdaje na financování programů reprodukce majetku;
  • Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy včetně příspěvku na ztrátu dopravce z poskytování žákovského jízdného;
  • Doprovodný sociální program pro ČD;
  • Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI;
  • Výdaje na výzkum a vývoj;
  • Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.


Podrobnější členění položek rozpočtu MD:

  • Ukazatele kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha
  • Výdaje na financování programů reprodukce majetku v roce 2009 - viz příloha

Závěrečný účet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy za rok 2009 - viz přílohaStáhněte si:
Zpět na výpis článků