Rozpočet MD za rok 2013

Rozpočet MD za rok 2013
13.04.2012 14:03:50Rozpočty MD

Rozpočet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (dále kapitola MD) je součástí státního rozpočtu ČR. Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013.

 

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2013 zařazeny:

  • Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
  • Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě;
  • Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
  • Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI;
  • Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

 

Vztah kapitoly MD ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2013 je dán souhrnnými ukazateli:


Příjmy celkem 17 170 893 tis. Kč
Výdaje celkem 45 844 967 tis. Kč

v tom:

  • běžné výdaje 10 178 454 tis. Kč
  • kapitálové výdaje 35 666 513 tis. Kč

Podrobnější členění položek rozpočtu MD:

  • Ukazatele kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha
  • Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS v roce 2013 - viz příloha

Plné znění schváleného rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha

 


Závěrečný účet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy za rok 2013 - viz příloha

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků