Rozpočet MD za rok 2017

Rozpočet MD za rok 2017
13.04.2016 13:51:11Rozpočty MD

Rozpočet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (dále kapitola MD) je součástí státního rozpočtu ČR. Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017.

 

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2017 zařazeny:

  • Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
  • Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě;
  • Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
  • Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI;
  • Příspěvky na volitelné programy ESA;
  • Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

 

Vztah kapitoly MD ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2017 je dán souhrnnými ukazateli:


Příjmy celkem 22 131 384 tis. Kč
Výdaje celkem 55 090 122 tis. Kč

v tom:

  • běžné výdaje 18 853 345 tis. Kč
  • kapitálové výdaje 36 236 777 tis. Kč

Podrobnější členění položek rozpočtu MD:

  • Ukazatele kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha
  • Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS v roce 2017 - viz příloha

Plné znění schváleného rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz přílohaZávěrečný účet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy za rok 2017 - viz přílohaStáhněte si:
Zpět na výpis článků