Rozpočet MD za rok 2018

Rozpočet MD za rok 2018
13.04.2017 13:51:43Rozpočty MD

Rozpočet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (dále kapitola MD) je součástí státního rozpočtu ČR. Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018.

 

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2018 zařazeny:

  • Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
  • Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě;
  • Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
  • Příspěvky na volitelné programy ESA;
  • Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

 

Vztah kapitoly MD ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2018 je dán souhrnnými ukazateli:


Příjmy celkem 16 676 665 tis. Kč
Výdaje celkem 53 988 011 tis. Kč

v tom:

  • běžné výdaje 17 214 303 tis. Kč
  • kapitálové výdaje 36 773 708 tis. Kč

Podrobnější členění položek rozpočtu MD:

  • Ukazatele kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha
  • Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS v roce 2018 - viz příloha

Plné znění návrhu rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz přílohaDalší informace o financování dopravní infrastruktury naleznete na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

 

Závěrečný účet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy za rok 2018 - viz přílohaStáhněte si:
Zpět na výpis článků