Rozpočet MD za rok 2019

Rozpočet MD za rok 2019
02.01.2019 13:46:16Rozpočty MD

Rozpočet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (dále kapitola MD) je součástí státního rozpočtu ČR. Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.

 

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2019 zařazeny:

  • Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
  • Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě;
  • Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
  • Příspěvky na volitelné programy ESA;
  • Kompenzace slev z jízdného;
  • Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

 

Vztah kapitoly MD ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2019 je dán souhrnnými ukazateli:


Příjmy celkem 19 246 733 tis. Kč
Výdaje celkem 72 555 425 tis. Kč

v tom:

  • běžné výdaje 23 727 160 tis. Kč
  • kapitálové výdaje 48 828 265 tis. Kč

Podrobnější členění položek rozpočtu MD:

  • Ukazatele kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha
  • Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS v roce 2019 - viz příloha

Plné znění návrhu rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha


Další informace o financování dopravní infrastruktury naleznete na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

 


Závěrečný účet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy za rok 2019 - viz příloha



Stáhněte si:
Zpět na výpis článků