Rozpočet MD za rok 2022

Rozpočet MD za rok 2022
02.01.2022 13:46:16Rozpočty MD

Rozpočet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (dále kapitola MD) je součástí státního rozpočtu ČR. Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, ve znění zákona č. 344/2022 Sb.

 

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2022 zařazeny:

  • Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
  • Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě;
  • Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
  • Příspěvky na volitelné programy ESA;
  • Kompenzace slev z jízdného;
  • Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

 

Vztah kapitoly MD ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2022 je dán souhrnnými ukazateli:


Příjmy celkem 48 755 702 tis. Kč
Výdaje celkem 114 726 660 tis. Kč

v tom:

  • běžné výdaje 27 303 633 tis. Kč
  • kapitálové výdaje 87 423 027 tis. Kč

Podrobnější členění položek rozpočtu MD:

  • Ukazatele kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha
  • Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS v roce 2022 - viz příloha

Plné znění návrhu rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz přílohaDalší informace o financování dopravní infrastruktury naleznete na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
 


Závěrečný účet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy za rok 2022 - viz příloha

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků