Uzavřené smlouvy a uhrazené faktury 2010-2015

Uzavřené smlouvy a uhrazené faktury 2010-2015
Hospodaření resortu

Resort dopravy poskytuje informace o uzavřených smlouvách a proplacených fakturách a to od roku 2010. Smlouvy a faktury zveřejňuje nejen Ministerstvo dopravy, ale také všechny podřízené organizace. Smlouvy a faktury po roce 2015 naleznete v sekci Otevřená data.

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC)

Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD)

Drážní inspekce (DI)

Drážní úřad (DÚ)

Státní plavební správa (SPS)

Řízení letového provozu ČR (ŘLP)

Úřad pro civilní letectví (ÚCL)

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN)

 

 

Ministerstvo dopravy

Uzavřené smlouvy
Seznam smluv (stav k 10. 5. 2016)
Seznam objednávek (stav k 10.5.2016)
 Smlouvy 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Objednávky 2010 - 2014, 2015


Uhrazené faktury
Období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2013 2014 2015
  
 

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Uzavřené smlouvy
Seznam smluv (stav k 30. 4. 2016)
Seznam objednávek (stav k 30. 4. 2016)
Seznamy smluv a objednávek 2010 – 2014, 2015


Uhrazené faktury
Uhrazené faktury 2010 – 2014, 2015
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)

 
Uzavřené smlouvy
 Smlouvy - období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ojednávky - období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011  2012 2013 2014 2015  2016 (k 30.4.2016)
 

Uhrazené faktury
 Období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

 

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

Uzavřené smlouvy
Seznam smluv (stav k 30. 4. 2016)
Seznam objednávek (stav k 30. 4. 2016)
 Smlouvy - období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2014 2015
Objednávky - období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

Uhrazené faktury
Období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC)

Uzavřené smlouvy
Seznam smluv (stav k 30. 4. 2016)
 Smlouvy - období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Objednávky - období 2012 – 2014 (roční přehledy)
2012 2013 2014
 

Uhrazené faktury
Období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

 

Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD)

Uzavřené smlouvy
Seznam smluv (stav k 30. 4. 2016)
Seznam objednávek (stav k 30. 4. 2016)
 Smlouvy - období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Objednávky - období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

Uhrazené faktury
Období 2010 – 2015 (ročnípřehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
 

 

Drážní inspekce (DI)

Uzavřené smlouvy
Seznam smluv od roku 2010 (stav k 30. 4. 2016)
Seznam objednávek (stav k 30. 4. 2016)
Objednávky: 2010-2013; 2014, 2015
 

Uhrazené faktury
Faktury: 2010-2013; 2014; 2015 

Drážní úřad (DÚ)

Uzavřené smlouvy
Seznam smluv (stav k 30. 4. 2016)
 Období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

Uhrazené faktury
Období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Státní plavební správa (SPS)

Uzavřené smlouvy
Seznam smluv a objednávek (stav k 30. 3. 2016)
Seznam smluv a objednávek 2010 – 2014 , 2015 (roční přehledy)
 

Uhrazené faktury
Období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

 

Řízení letového provozu ČR (ŘLP)

Uzavřené smlouvy
Seznam investičních smluv a objednávek (stav k 30. 4. 2016)
Seznam provozních smluv a objednávek (stav k 30. 4. 2016)
 
Investiční smlouvy a objednávky - období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Provozní smlouvy - období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Provozní objednávky - období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
 


Uhrazené faktury
Období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

 

Úřad pro civilní letectví (ÚCL)

Uzavřené smlouvy
Seznam smluv (stav k 30. 4. 2016)
Seznam objednávek (stav k 30. 4. 2016)
 Smlouvy - období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
   

Uhrazené faktury
Faktury 2010 – 2014 , 2015 (roční přehledy)


 

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN)

Uzavřené smlouvy
Seznam smluv (stav k 30.4.2016)
Seznam objednávek (stav k 30.4.2016)
Přehled smluv 2010 – 2014 , 2015
Přehled objednávek 2015
 
Uhrazené faktury
Období 2010 – 2015 (roční přehledy)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
   
 

Zpět na výpis článků