Aktivity Výcvikového střediska Kojetín pro rok 2023

Aktivity Výcvikového střediska Kojetín pro rok 2023
27.01.2022 12:15:38Krizové řízení MD
Aktivity Výcvikového střediska Kojetín pro rok 2023
Samostatné oddělení bezpečnostní Ministerstva dopravy  ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pořádá v roce 2023 ve Výcvikovém středisku Ministerstva dopravy v Kojetíně ucelený program tréninkových a vzdělávacích aktivit v podobě krátkodobých odborných kurzů a pracovních porad.

Absolventům kurzů a porad je vydáváno osvědčení o uvedených konstrukcích. Potvrzení o absolvování odborného kurzu ve Výcvikovém středisku Ministerstva dopravy je nezbytným předpokladem pro vydání souhlasného stanoviska Ministerstva dopravy k případné žádosti o komerční zápůjčku materiálů provizorních mostních konstrukcí či jiných komodit určených pro rezort dopravy, uložených ve skladech státních hmotných rezerv, uplatňovanou ze strany zhotovitele mostních či jiných staveb i mimo krizové situace. 

Cílem vzdělávání je příprava zdrojů sil dle jejich konkrétního pracovního zařazení v systému hospodářských opatření pro krizové stavy tak, aby byli schopni při řešení krizových situacích, zejména v železniční a silniční dopravě, zabezpečit včasnou a kvalitní reakci při realizaci preventivních a typových krizových opatření, vyplývajících z dokumentů krizového řízení a plánování, a tím přispět nejen k včasnému a účinnému  plnění úkolů při obnově provozuschopnosti narušené železniční a silniční dopravní infrastruktury, ale i k přijetí ekonomicky efektivního řešení a postupů při využití provizorních konstrukcí, zejména pak v případě narušení či zničení stálých mostních objektů.

Výcvikové a vzdělávací aktivity na rok 2023 jsou specificky zaměřené především pro spolupracující vysoké školy technického typu, zejména na problematiku dopravy a dopravních staveb, stavební firmy specializované na dopravní infrastrukturu, organizace odpovědné za údržbu a výstavbu dopravní infrastruktury, orgány krizového řízení obcí, krajských úřadů, ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, referáty dopravy a silničního hospodářství, specialisty Armády České republiky, organizace zajišťující ochraňování státních hmotných rezerv, projektanty a zhotovitele provizorních mostů.

Program pro rok 2023 navazuje na dlouhodobé kontinuální vzdělávání a výcvik Ministerstva dopravy, které je organizováno za účelem zvýšení připravenosti na řešení krizových situací v dopravě, a to především ve fázi realizace obnovy dopravní infrastruktury zejména narušených nebo zničených mostních objektů. Vlastní příprava je určena nejen pro specialisty z resortu dopravy, ale i dalších dotčených a spolupracujících subjektů a osob mimo něj.

 

Odborné kurzy Ministerstva dopravy ve VS Kojetín pro rok 2023

Zpět na výpis článků