Aktivity Výcvikového střediska Kojetín pro rok 2024

Aktivity Výcvikového střediska Kojetín pro rok 2024
13.03.2024 13:35:34Krizové řízení MD
Aktivity Výcvikového střediska Kojetín pro rok 2024
Samostatné oddělení bezpečnostní Ministerstva dopravy ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pořádá ve Výcvikovém středisku Ministerstva dopravy v Kojetíně ucelený program tréninkových a vzdělávacích aktivit v podobě krátkodobých odborných kurzů a pracovních porad.
 
Absolventům kurzů a porad je vydáváno osvědčení o uvedených konstrukcích. Potvrzení o absolvování odborného kurzu ve Výcvikovém středisku Ministerstva dopravy je nezbytným předpokladem pro vydání souhlasného stanoviska Ministerstva dopravy k případné žádosti o komerční zápůjčku materiálů provizorních mostních konstrukcí či jiných komodit určených pro rezort dopravy, uložených ve skladech státních hmotných rezerv, uplatňovanou ze strany zhotovitele mostních či jiných staveb i mimo krizové situace.
 
Cílem vzdělávání je příprava zdrojů sil dle jejich konkrétního pracovního zařazení v systému hospodářských opatření pro krizové stavy tak, aby byli schopni při řešení krizových situacích, zejména v železniční a silniční dopravě, zabezpečit včasnou a kvalitní reakci při realizaci preventivních a typových krizových opatření, vyplývajících z dokumentů krizového řízení a plánování, a tím přispět nejen k včasnému a účinnému  plnění úkolů při obnově provozuschopnosti narušené železniční a silniční dopravní infrastruktury, ale i k přijetí ekonomicky efektivního řešení a postupů při využití provizorních konstrukcí, zejména pak v případě narušení či zničení stálých mostních objektů.
 
Výcvikové a vzdělávací aktivity jsou specificky zaměřené především pro spolupracující vysoké školy technického typu, zejména na problematiku dopravy a dopravních staveb, stavební firmy specializované na dopravní infrastrukturu, organizace odpovědné za údržbu a výstavbu dopravní infrastruktury, orgány krizového řízení obcí, krajských úřadů, ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, referáty dopravy a silničního hospodářství, specialisty Armády České republiky, organizace zajišťující ochraňování státních hmotných rezerv, projektanty a zhotovitele provizorních mostů.
 
Program každý rok navazuje na dlouhodobé kontinuální vzdělávání a výcvik Ministerstva dopravy, které je organizováno za účelem zvýšení připravenosti na řešení krizových situací v dopravě, a to především ve fázi realizace obnovy dopravní infrastruktury zejména narušených nebo zničených mostních objektů. Vlastní příprava je určena nejen pro specialisty z resortu dopravy, ale i dalších dotčených a spolupracujících subjektů a osob mimo něj.
 

Odborné kurzy Ministerstva dopravy ve VS Kojetín pro rok 2024

Zpět na výpis článků