Aktivity Výcvikového střediska Kojetín v roce 2018

Aktivity Výcvikového střediska Kojetín v roce 2018
26. 2. 2018 18:11:33Krizové řízení MD

Aktivity Výcvikového střediska Kojetín v roce 2018


Odbor bezpečnostní Ministerstva dopravy pořádá v roce 2018 ve svém Výcvikovém středisku v Kojetíně ucelený balíček tréninkových a vzdělávacích aktivit v podobě krátkodobých odborných kurzů a pracovních porad Toto dlouhodobě kontinuální vzdělávání a výcvik je pravidelně organizováno za účelem zvýšení připravenosti na řešení krizových situací v dopravě, a to především ve fázi realizace obnovy dopravní infrastruktury zejména narušených nebo zničených mostních objektů. Vlastní příprava je určena nejen pro specialisty z resortu dopravy, ale i dalších dotčených a spolupracujících subjektů a osob mimo něj.

Výcvikové a vzdělávací aktivity jsou obecně určené především pro střední a vysoké školy technického typu, zaměřené zejména na problematiku dopravy a dopravních staveb, stavební firmy specializované na dopravní infrastrukturu, organizace odpovědné za údržbu a výstavbu dopravní infrastruktury, orgány krizového řízení obcí, krajských úřadů, ministerstev a jiných ústředně správních úřadů, referáty dopravy a silničního hospodářství, specialisty Armády České republiky, organizace zajišťující ochraňování státních hmotných rezerv, projektanty a zhotovitele provizorních mostů.

Cílem tohoto vzdělávání je příprava zdrojů sil dle jejich konkrétního pracovního zařazení v systému hospodářských opatření pro krizové stavy tak, aby byli schopni při řešení krizových situacích zejména v železniční a silniční dopravě zabezpečit včasnou a kvalitní reakci při realizaci preventivních a typových krizových opatření, vyplývajících z dokumentů krizového řízení a plánování, a tím přispět nejen k včasnému a účinnému  plnění úkolů při obnově provozuschopnosti narušené železniční a silniční dopravní infrastruktury, ale i k přijetí ekonomicky efektivního řešení a postupů při využití provizorních konstrukcí, zejména pak v případě narušení či zničení stálých mostních objektů.

Absolventům kurzů a porad  je vydáváno osvědčení a diferencované pomůcky o uvedených konstrukcích. Potvrzení o absolvování odborného kurzu ve Výcvikovém středisku Ministerstva dopravy je nezbytným předpokladem pro vydání souhlasného stanoviska  k případné žádosti o komerční zápůjčku materiálů provizorních mostních konstrukcí či jiných komodit určených pro rezort dopravy, uložených ve skladech státních hmotných rezerv, uplatňovanou ze strany zhotovitele mostních či jiných staveb i mimo krizové situace.

 
 
kurzy.png   porady.png    

 
 


Zpět na výpis článků
Dokumenty které by vás mohly zajímat