Aktivity Výcvikového střediska Ministerstva dopravy ČR v Kojetíně 2021

Aktivity Výcvikového střediska Ministerstva dopravy ČR v Kojetíně 2021
30.06.2021 14:42:13Krizové řízení MD

Aktivity Výcvikového střediska Ministerstva dopravy ČR v Kojetíně 2021
Za účelem zvýšení připravenosti resortu dopravy na krizové situace organizuje Ministerstvo dopravy ve Výcvikovém středisku v Kojetíně tréninkové a vzdělávací aktivity v podobě krátkodobých odborných kurzů a pracovních porad se svými partnery.

V roce 2020 musely být kurzy na základě vzniklé pandemické situace v České republice zrušeny. Pro letošní rok jsou zařazeny na program výcvikového střediska tzv. udržovací kurzy v omezeném počtu účastníků pro lektory kurzů a příslušníky Armády ČR.

V červnu letošního roku proběhly kurzy stavby mostních provizorií, kterých se pravidelně účastní i studenti ženijních specializací Univerzity obrany. Jednalo se o stavbu pilíře železničních mostů PIŽMO, montovaný most silniční MMS a modulární lávku ML 18. Pro každý tento kurz byl vyhrazen jeden výcvikový týden.

Kurzy jsou zaměřeny na zdokonalení praktických dovedností při stavbě silničních a železničních mostních provizorií, která se často využívají jako náhrada zničeným stálých mostů při odstraňování následků živelních pohrom. Studenti během výcviku v kurzu získají neocenitelné zkušenosti pro svou budoucí praxi u ženijního vojska. Absolventi kurzů rovněž získají oprávnění k práci s mostními provizorii, se kterými pracovali v kurzu.

Organizátorem kurzů je Samostatné oddělení bezpečnostní Ministerstva dopravy, které ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dlouhodobě zabezpečuje výcvik osob určených pro stavbu mostních provizorií. 


Zpět na výpis článků