Odborné kurzy Ministerstva dopravy pro rok 2019

Odborné kurzy Ministerstva dopravy pro rok 2019
24. 1. 2019 10:48:18Krizové řízení MD

V roce 2019 se budou konat následující odborné kurzy:
 
  termín název
1 15. – 17. 4. 2019 Kurz projektování provizorních mostů
2 13. - 17. 5. 2019 Kurz stavby provizorních železničních a silničních mostů pro Univerzitu Pardubice – 1. ročník
3 27. - 29. 5. 2019 Kurz stavby provizorních mostů ze soupravy typu MMS - Montovaný most silniční a MS - Mostová souprava
4 10. - 14. 6. 2019 Kurz stavby PMS - Pontonová mostová souprava
5 11. 6. 2019 Den otevřených dveří Výcvikového střediska Ministerstva dopravy určený pro zástupce ÚSÚ a tajemníky bezpečnostních rad krajů včetně ukázky použití PMS - Pontonové mostové soupravy
6 17. - 21. 6. 2019 Kurz krizových manažerů a stavebních organizací v oblasti dopravní infrastruktury zaměřený na dočasnou obnovu železničních a silničních mostů
7
24. - 28. 6. 2019
Kurz stavby pilíře železničního mostního - PIŽMO
8 26. - 30. 8. 2019 Kurz stavby provizorních silničních mostů a použití pilíře PIŽMO pro Univerzitu Pardubice – 3. ročník
9 2. - 6. 9. 2019 Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (1. ročník)
10 9. - 13. 9. 2019 Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (2. ročník)
11 16. - 20. 9. 2019 Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (3. ročník)
  

Ad 1) Obsahem kurzu je odborná příprava projektantů v oblasti navrhování a používání materiálů provizorních mostů včetně mostního pilíře PIŽMO uložených u Správy státních hmotných rezerv a v provozních zásobách Ředitelství silnic a dálnic ČR spojená s praktickou prohlídkou těchto materiálů. Kurz je určen pro firmy v oblasti projektování mostní dopravní infrastruktury.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 1. dubna 2019

Ad 2) Tento kurz je vyčleněn pouze pro studenty 1. ročníku Dopravní fakulty Univerzity Pardubice.  Absolventi tohoto kurzu získají základní znalosti a praktické dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, ŽM a PIŽMO, které jim umožní rozhodování o použití uvedených konstrukcí v krizových situacích a v jednoduchých případech i navrhování, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 29. dubna 2019

Ad 3) Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů Mostové soupravy MS a Montovaného mostu silničního MMS. Kurz je doporučen zejména pro organizace zajišťující ochraňování pohotovostních zásob, pro pracovníky z krizových pracovišť obcí, krajů, pro subjekty zaměřené na obnovu a údržbu mostních objektů nebo které jsou předurčeny jako dodavatelé nezbytných dodávek krajských úřadů a ORP v systému nouzového hospodářství, pro zaměstnance Ministerstvaobrany dopravních a ženijních odborností a specialisty na operační přípravu státního území, pro studenty civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku.
Termín pro odeslání přihlášky:  do 13. května 2019

Ad 4) Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů pontonové mostové soupravy PMS a je doporučen pro výcvik ženijních specialistů Ministerstva obrany. Dále se ho mohou zúčastnit organizace zajišťující ochraňování pohotovostních zásob, subjekty používající materiál PMS, specialisté Ministerstva obrany na operační přípravu státního území, studenti civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 27. května 2019


Ad 5) Den otevřených dveří ve VS Kojetín je určen pro zástupce ÚSÚ a tajemníky bezpečnostních rad krajů. Na dni otevřených dveří bude prezentována činnost VS Kojetín a jeho úloha v systému HOPKS, problematika stavby provizorních mostních konstrukcí a účastníkům bude předvedena ukázka stavby PMS - Pontonové mostové soupravy.
Vzhledem k charakteru akce bude pozvání účastníků včetně pokynů pro jejich registraci zpracováno samostatným zvacím dopisem Ministerstva dopravy pro ÚSÚ a krajské úřady.


Ad 6) Obsahem kurzu je získání základních znalostí a praktických dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, ŽM a PIŽMO, dále znalostí k rozhodování o použití a navrhování uvedených konstrukcí v krizových situacích, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací. Kurz je primárně určen pro pracovníky krizového řízení a dopravy na KÚ, SÚS krajů, případně ORP, pro zaměstnance SŽDC, ČD, AČR a SSHR se zaměřením na teoretické řešení krizových situací spojených s narušením dopravní infrastruktury a pro střední management stavebních organizací a specialisty vojenské dopravy AČR, u kterých se předpokládá praktická činnost při řešení krizových situací spojených s obnovou mostů.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 3. června 2019

Ad 7) Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání jednotlivých prvků mostního pilířového materiálu PIŽMO včetně montážních prostředků, navrhování typizovaných pilířů a zásady montáže a demontáže spojené s praktickým zvládnutím základních technologických postupů. Do kurzu se přednostně zařazují zaměstnanci stavebních organizací, které používají při své činnosti pilířové konstrukce typu PIŽMO.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 10. června 2019

Ad 8) Tento kurz je vyčleněn pouze pro studenty 3. ročníku Dopravní fakulty Univerzity Pardubice. Absolventi tohoto kurzu získají základní znalosti a praktické dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, a PIŽMO, které jim umožní rozhodování o použití uvedených konstrukcí v krizových situacích a v jednoduchých případech i navrhování, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 12. srpna 2019

Ad 9 až 11) Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů Těžké mostové soupravy TMS a je určen pro subjekty, které ochraňují provizorní silniční mostní konstrukce TMS, zabezpečují plánování jejich použití v krizových situacích, zpracovávají požadavky na jejich nasazení a realizují stavby silničních mostů nebo jsou předurčeni jako dodavatelé nezbytných dodávek KÚ a ORP v systému nouzového hospodářství. Rovněž je doporučen pro zaměstnance Ministerstva obrany s dopravní či ženijní odborností, specialisty zaměřené na operační přípravu státního území, pro studenty civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku. Tento kurz je rozdělen na 3 samostatné týdenní bloky a podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu je účast na všech třech blocích v posledních pěti letech.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 19. srpna 2019  (1. ročník)
Termín pro odeslání přihlášky:  do 26. srpna 2019 (2. ročník)
Termín pro odeslání přihlášky:  do 2. září 2019 (3. ročník)

Organizační pokyny:

Místo konání:   Výcvikové středisko Ministerstva dopravy v Kojetíně (VS MD)
Vybavení účastníků:  pracovní oděv (obuv a plášť do deště pro případ špatného počasí), pracovní rukavice, pracovní obuv, poznámkový sešit, psací a kreslicí potřeby, přezůvky (domácí obuv)
Doprava:   individuální
Ubytování a strava:  zajištěno bezplatně v areálu VS MD, včetně lůžkovin a osušek pro každého účastníka kurzu
Potvrzení účasti:  vyplněním a elektronickým odesláním přihlášky organizačnímu vedoucímu kurzu nejpozději  ve výše uvedených termínech pro odeslání přihlášky do jednotlivých kurzů
Příjezd:  v den zahájení kurzu do 12:00 hod. K areálu VS MD se dostanete ze středu města  Kojetín po silnici I/47 směr Přerov, cca 5 m před značkou označující konec obce odbočte vlevo na mostek postavený z mostního provizoria MS přes Mlýnský náhon, a následně vpravo na místní komunikaci vedoucí k řece Moravě. Bezprostředně před mostem přes řeku Moravu odbočte vlevo na místní obslužnou asfaltovou komunikaci vedoucí podél řeky Moravy a protipovodňové zdi přímo k areálu VS MD.
Odeslání přihlášky:  elektronicky na email: Stanislav.Kratky@rsd.cz


kojetin-(2).png


Organizační vedoucí kurzu:
Stanislav Krátký – vedoucí školicího střediska
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Středisko mostních provizorií
Koberská 402
798 07 Brodek u Prostějova
mobil:   725 510 103,
e-mail:  Stanislav.Kratky@rsd.cz

 
 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků