Odborné porady Ministerstva dopravy pro rok 2020

Odborné porady Ministerstva dopravy pro rok 2020
04.03.2020 7:58:49VS Kojetín

Ministerstvo dopravy pravidelně využívá Výcvikové středisko v Kojetíně i pro organizaci společných pracovních porad Ministerstva dopravy se zástupci krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Společné pracovní porady Ministerstva dopravy, krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jsou zaměřené na výměnu zkušeností a vzájemnou koordinaci na všech dotčených úrovních řízení při zabezpečování úkolů v systému hospodářských opatření pro krizové stavy, krizového řízení a plánování, a ochrany kritické infrastruktury nebo měkkých cílů v oblasti dopravy.

V rámci této aktivity na rok 2020 potvrdil účast Krajský úřad Pardubického kraje a Krajský úřad Ústeckého kraje. Společné porady budou realizovány v následujících termínech.

 
  termín název
1  2. - 3. 4.2020 Porada MD s KÚ Pardubického kraje
2 27. - 30. 4. 2020  Porada MD s KÚ Ústeckého kraje
 

Organizační pokyny a pozvánky pro účastníky porad řeší krajské úřady.


V případě zájmu o organizaci společných pracovních porad v průběhu roku 2021 prosíme krajské úřady o kontaktování Odboru bezpečnostního Ministerstva dopravy do konce měsíce září 2020.

Předběžná rezervace střediska pro tyto aktivity v roce 2021 zahrnuje období měsíců březen a duben.


Kontaktní osoba:    Ing. Petra Sýkorová
tel.:                           225 131 261
e-mail:                     petra.sykorova@mdcr.cz

 

 
 
 


Zpět na výpis článků