Příprava a realizace regulačních opatření v působnosti Ministerstva dopravy v systému hospodářských

Příprava a realizace regulačních opatření v působnosti Ministerstva dopravy v systému hospodářských opatření pro krizové stavy
Krizové řízení MD
Regulační opatření v dopravě jsou součástí systému hospodářských opatření pro krizové stavy a odpovědnost za jejich přípravu a realizaci upravuje zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Regulační opatření obecně slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin, výrobků a služeb nebo k usměrnění spotřeby a dodávek v souladu s krizovými plány v případech, kdy krizová situace nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou při zajišťování nezbytných dodávek dostatečně účinné. Z toho tedy plyne, že regulační opatření jsou opatření výjimečná, která mohou být za vyhlášeného krizového stavu nařízena jen v případě, že účinku s nimi spojeného nelze dosáhnout jinak a jen na dobu nezbytně nutnou.

Způsob plnění regulačních opatření v působnosti Ministerstva dopravy v systému hospodářských opatření pro krizové stavy“ je rozpracován ve formě metodického pokynu pro věcně příslušné orgány krizového řízení podílející se na přípravě a přijetí regulačních opatření v dopravě za krizových stavů.

Hlavním cílem tohoto metodického pokynu je přitom sjednotit postup těchto orgánů a zabezpečit na všech úrovních krizového řízení vzájemnou provázanost činností spojených s přípravou a přijímáním regulačních opatření v dopravě za krizových stavů.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků