Tisková zpráva 2017

Tisková zpráva 2017
09.05.2017 9:24:30Krizové řízení MD
Aktivity Výcvikového střediska Ministerstva dopravy v Kojetíně
Ministerstvo dopravy v průběhu března a dubna provedlo ve Výcvikovém středisku v Kojetíně ve spolupráci s krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy přípravu odborné veřejnosti odpovídající za plnění úkolů systému hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti dopravy na úrovni krajů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a úřadů městských částí Praha 1 – 22.

Výcvikové středisko Ministerstva dopravy v Kojetíně postupně navštívily skupiny organizované KÚ Kraje Vysočina, Magistrátem hlavního města Prahy, KÚ Pardubického kraje, KÚ Zlínského kraje a KÚ Středočeského kraje.

Hlavním tématem porad byla výměna zkušeností a vzájemná koordinace při zabezpečování hospodářských opatření pro krizové stavy v působnosti rezortu dopravy na úrovni ústředně správních úřadů, krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Náplň setkání byla rozčleněna do dvou dnů, z čehož první den probíhalo školení v gesci Ministerstva dopravy a následující bylo již plně v režii jednotlivých krajských úřadů nebo Magistrátu hlavního města Prahy.
Ministerstva dopravy seznámilo účastníky s aktuální činností v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, s řešením nezajištěných nezbytných dodávek a postupem při jejich plánování, s plánem optimalizace pohotovostních zásob vytvářených u Správy státních hmotných rezerv a s procesem použití provizorních mostů za krizových stavů. Za účelem doplnění bloku teoretického poznání na učebně připravilo Ministerstvo dopravy ukázky jednotlivých typů provizorních mostů a byla také předvedena nová technika Ředitelství silnic a dálnic ČR určená k prohlížení mostních konstrukcí. Tímto způsobem měli účastníci porad možnost seznámit se s odbornými záležitostmi rezortu dopravy v plném kontextu.

Výše uvedenou aktivitou prošlo bezmála 150 účastníků, kteří zároveň obdrželi certifikáty o úspěšném absolvování odborné přípravy.

Ministerstvo dopravy bude nadále pokračovat v rozvoji potřebné úzké spolupráce s jednotlivými krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností a podrobnosti této nabídky na rok 2018 jsou již k dispozici na internetových stránkách v sekci Krizové řízení MD.
Po ukončené sérii jarních porad bude Ministerstvo dopravy v následujícím průběhu roku 2017 provádět ve Výcvikovém středisku v Kojetíně odborné kurzy.

Zpět na výpis článků