Aktivity Výcvikového střediska Kojetín v roce 2022

Aktivity Výcvikového střediska Kojetín v roce 2022
01.11.2022 10:46:34VS Kojetín
Aktivity Výcvikového střediska Kojetín v roce 2022
Samostatné oddělení bezpečnostní Ministerstva dopravy  ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pořádá každoročně ve Výcvikovém středisku Ministerstva dopravy v Kojetíně ucelený program tréninkových a vzdělávacích aktivit v podobě krátkodobých odborných kurzů a pracovních porad.

Cílem vzdělávání je příprava zdrojů sil dle jejich konkrétního pracovního zařazení v systému hospodářských opatření pro krizové stavy tak, aby byli schopni při řešení krizových situacích, zejména v železniční a silniční dopravě, zabezpečit včasnou a kvalitní reakci při realizaci preventivních a typových krizových opatření, vyplývajících z dokumentů krizového řízení a plánování, a tím přispět nejen k včasnému a účinnému  plnění úkolů při obnově provozuschopnosti narušené železniční a silniční dopravní infrastruktury, ale i k přijetí ekonomicky efektivního řešení a postupů při využití provizorních konstrukcí, zejména pak v případě narušení či zničení stálých mostních objektů.

Výcvikové středisko je zaměřeno na výcvik ve stavbě silničních a železničních mostních provizorií, podpěrnou konstrukci PIŽMO, pontonových mostů a pracovního soulodí a lávek pro pěší.

V roce 2022 se ve VS uskutečnilo celkem 12 akcí se zaměřením na praktický výcvik a použití materiálů provizorních mostů.

Cílovou skupinou Výcvikového střediska Kojetín jsou studenti vybraných škol se zaměřením na problematiku krizového řízení v dopravě a použití provizorních mostů, specialisty Armády České republiky, specializované stavební firmy na dopravní infrastrukturu, organizace odpovědné za dopravní infrastrukturu, projektanty a zhotovitele provizorních mostů, organizace zajišťující ochraňování státních hmotných rezerv, orgány krizového řízení obcí, krajských úřadů, ministerstev a jiných ústředně správních úřadů.

Jeden z kurzů výstavby mostního provizora typu Těžká mostová souprava byl vyčleněn v rámci rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti krizové připravenosti na řešení krizových situací výcvik německých mostních specialistů vyslaných Spolkovou agenturou pro technickou pomoc (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - THW).

V letošním roce výcvikové středisko navštívil ministr dopravy Mgr. Martin Kupka. V rámci návštěvy se seznámil se stavem střediska a jeho technickými možnostmi. Mimo jiné zhlédl i zkušební vysunutí mostního provizoria typu TMS - Těžké mostové soupravy, přes řeku Moravu.


Zpět na výpis článků