Odborné kurzy Ministerstva dopravy pro rok 2020

Odborné kurzy Ministerstva dopravy pro rok 2020
24.01.2019 10:48:18VS Kojetín

Na základě nepříznivého šíření onemocnění COVID - 19 v České republice jsou všechny kurzy ve VS Kojetín pro rok 2020 ZRUŠENY.




V roce 2020 byly naplánovány následující odborné kurzy:
 
  termín název
1 15. – 17. 4. 2020    ZRUŠENO Kurz projektování provizorních mostů
2  4. - 7. 5. 2020    ZRUŠENO Kurz EC nad 30 kVA
3 18. - 22. 5. 2020    ZRUŠENO Kurz stavby provizorních železničních a silničních mostů pro VOŠ Děčín
4 25. - 28. 5. 2020    ZRUŠENO Kurz stavby provizorních mostů ze soupravy typu MMS - Montovaný most silniční a MS - Mostová souprava
5  1. - 5. 6. 2020    ZRUŠENO Kurz krizových manažerů a stavebních organizací v oblasti dopravní infrastruktury zaměřený na dočasnou obnovu železničních a silničních mostů
6  8. - 12. 6. 2020    ZRUŠENO Kurz stavby PMS - Pontonová mostová souprava
7 15. - 19. 6. 2020    ZRUŠENO Kurz stavby pilíře železničního mostního - PIŽMO
8 22. - 26. 6. 2020    ZRUŠENO Kurz stavby PIŽMO pro AČR AZ
9 24. - 28. 8. 2020    ZRUŠENO Kurz stavby provizorních silničních mostů a použití pilíře PIŽMO pro Univerzitu Pardubice – 3. ročník
10 31. 8. - 4. 9 2020    ZRUŠENO Kurz stavby Těžké mostové soupravy pro Technisches Hilfswerk
11  7. - 11. 9. 2020    ZRUŠENO Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (1. ročník)
12 14. - 18. 9. 2020    ZRUŠENO Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (2. ročník)
13 21. - 25. 9. 2020    ZRUŠENO Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (3. ročník)
14  5. - 9. 10. 2020    ZRUŠENO Stavba modulární lávky ML 18
  
1) Kurz projektování provizorních mostů
 
Obsahem kurzu je odborná příprava projektantů v oblasti navrhování a používání materiálů provizorních mostů včetně mostního pilíře PIŽMO uložených u Správy státních hmotných rezerv a v provozních zásobách Ředitelství silnic a dálnic ČR spojená s praktickou prohlídkou těchto materiálů. Kurz je určen pro firmy v oblasti projektování mostní dopravní infrastruktury.

Termín pro odeslání přihlášky:               do 27. 3. 2020

2) Kurz EC nad 30 kVA
 
Tento kurz slouží k základnímu proškolení zaměstnanců, kteří pracují a obsluhují elektrocentrály. Ve většině se jedná o zaměstnance SSHR a jejich ochraňovatelů, kteří zajišťují nezbytné dodávky za krizových situací. Podmínkou pro přijetí do kurzu je základní znalost a prokazatelní praxe s provozem elektrocentrál o výkonu do 30 kVA. Tento kurz je výhradně v gesci Správy státních hmotných rezerv. 

3) Kurz pro VOŠ Děčín
 
Kurz je vyčleněn pouze pro studenty Vyšší odborné školy Děčín.  Absolventi tohoto kurzu získají základní znalosti a praktické dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, ŽM a PIŽMO, které jim umožní rozhodování o použití uvedených konstrukcí v krizových situacích a v jednoduchých případech i navrhování, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací.

4) Kurz stavby provizorních mostů ze soupravy typu MMS - Montovaný most silniční a MS - Mostová souprava
 
Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů Mostové soupravy MS a Montovaného mostu silničního MMS. Kurz je doporučen zejména pro organizace zajišťující ochraňování pohotovostních zásob, pro pracovníky z krizových pracovišť obcí, krajů, pro subjekty zaměřené na obnovu a údržbu mostních objektů nebo které jsou předurčeny jako dodavatelé nezbytných dodávek krajských úřadů a ORP v systému nouzového hospodářství, pro zaměstnance Ministerstva obrany dopravních a ženijních odborností a specialisty na operační přípravu státního území, pro studenty civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku.

Termín pro odeslání přihlášky:              do 8. 5. 2020

5) Kurz krizových manažerů a stavebních organizací v oblasti dopravní infrastruktury zaměřený na dočasnou obnovu železničních a silničních mostů
 
Obsahem kurzu je získání základních znalostí a praktických dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, ŽM a PIŽMO, dále znalostí k rozhodování o použití a navrhování uvedených konstrukcí v krizových situacích, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací. Kurz je primárně určen pro pracovníky krizového řízení a dopravy na KÚ, SÚS krajů, případně ORP, pro zaměstnance SŽDC, ČD, AČR a SSHR se zaměřením na teoretické řešení krizových situací spojených s narušením dopravní infrastruktury a pro střední management stavebních organizací a specialisty vojenské dopravy AČR, u kterých se předpokládá praktická činnost při řešení krizových situací spojených s obnovou mostů.

Termín pro odeslání přihlášky:              do 22. 5. 2020

6) Kurz stavby PMS - Pontonová mostová souprava
 
Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů pontonové mostové soupravy PMS a je doporučen pro výcvik ženijních specialistů Ministerstva obrany. Dále se ho mohou zúčastnit organizace zajišťující ochraňování pohotovostních zásob, subjekty používající materiál PMS, specialisté Ministerstva obrany na operační přípravu státního území, studenti civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku. 

Termín pro odeslání přihlášky:              do 15. 5. 2020

7) Kurz stavby pilíře železničního mostního - PIŽMO
 
Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání jednotlivých prvků mostního pilířového materiálu PIŽMO včetně montážních prostředků, navrhování typizovaných pilířů a zásady montáže a demontáže spojené s praktickým zvládnutím základních technologických postupů. Do kurzu se přednostně zařazují zaměstnanci stavebních organizací, které používají při své činnosti pilířové konstrukce typu PIŽMO.

Termín pro odeslání přihlášky:          do 30. 5. 2020
 
8) Kurz stavby PIŽMO pro AČR AZ
 
Kurz je určen pro aktivní zálohy Armády ČR. Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání jednotlivých prvků mostního pilířového materiálu PIŽMO včetně montážních prostředků, navrhování typizovaných pilířů a zásady montáže a demontáže spojené s praktickým zvládnutím základních technologických postupů. Do kurzu se přednostně zařazují zaměstnanci stavebních organizací, které používají při své činnosti pilířové konstrukce typu PIŽMO.

9) Kurz stavby provizorních silničních mostů a použití pilíře PIŽMO pro Univerzitu Pardubice – 3. ročník
 
Tento kurz je vyčleněn pouze pro studenty 3. ročníku Dopravní fakulty Univerzity Pardubice. Absolventi tohoto kurzu získají základní znalosti a praktické dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, a PIŽMO, které jim umožní rozhodování o použití uvedených konstrukcí v krizových situacích a v jednoduchých případech i navrhování, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací.

10) Kurz stavby Těžké mostové soupravy pro Technisches Hilfswerk (THW)

Kurz je vyčleněn pro příslušníky německé organizace Technisches Hilfswerk. Mezi hlavní úkoly této organizace patří technická pomoc v Německu jako součást opatření civilní ochrany. Příslušníci THW budou nejprve seznámení s teorií ohledně stavby těžké mostové soupravy. Následně si stavbu TMS vyzkouší i v praxi.
 
11–13) Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (1. – 3. ročník)
 
Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů Těžké mostové soupravy TMS a je určen pro subjekty, které ochraňují provizorní silniční mostní konstrukce TMS, zabezpečují plánování jejich použití v krizových situacích, zpracovávají požadavky na jejich nasazení a realizují stavby silničních mostů nebo jsou předurčeni jako dodavatelé nezbytných dodávek KÚ a ORP v systému nouzového hospodářství. Rovněž je doporučen pro zaměstnance Ministerstva obrany s dopravní či ženijní odborností, specialisty zaměřené na operační přípravu státního území, pro studenty civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku. Tento kurz je rozdělen na 3 samostatné týdenní bloky a podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu je účast na všech třech blocích v posledních pěti letech.

Termín pro odeslání přihlášky:            do 21. 8. 2020             (1. ročník)
Termín pro odeslání přihlášky:            do 28. 8. 2020             (2. ročník)
Termín pro odeslání přihlášky:            do 4. 9. 2020               (3. ročník)
 
14) Stavba modulární lávky ML 18
 
Obsahem kurzu je teoretické a praktické seznámení s modulární lávkou ML 18. Systém modulárních lávek ML18 byl vyvinut jako rozebíratelná mostní konstrukce lávek sloužící jako samostatný objekt pro převedení pěší a cyklistické dopravy přes překážky v případě krizových stavů a při rekonstrukcích či výstavbě mostních objektů.

Termín pro odeslání přihlášky:          do 11. 9. 2020


 

Organizační pokyny:


Místo konání:   Výcvikové středisko Ministerstva dopravy v Kojetíně (VS MD)

Vybavení účastníků:  pracovní oděv (obuv a plášť do deště pro případ špatného počasí), pracovní rukavice, pracovní bezpečnostní obuv dle normy EN ISO 20345:2011 s ochrannou bezpečnostní tužinkou na ochranu prstů a s odolným podešvem proti proříznutí nebo propíchnutí, poznámkový sešit, psací a kreslicí potřeby, přezůvky (domácí obuv)

Doprava:   individuální

Ubytování a strava:  zajištěno bezplatně v areálu VS MD, včetně lůžkovin a osušek pro každého účastníka kurzu

Potvrzení účasti:  vyplněním a elektronickým odesláním přihlášky organizačnímu vedoucímu kurzu nejpozději  ve výše uvedených termínech pro odeslání přihlášky do jednotlivých kurzů

Příjezd:  v den zahájení kurzu do 12:00 hod. K areálu VS MD se dostanete ze středu města  Kojetín po silnici I/47 směr Přerov, cca 5 m před značkou označující konec obce odbočte vlevo na mostek postavený z mostního provizoria MS přes Mlýnský náhon, a následně vpravo na místní komunikaci vedoucí k řece Moravě. Bezprostředně před mostem přes řeku Moravu odbočte vlevo na místní obslužnou asfaltovou komunikaci vedoucí podél řeky Moravy a protipovodňové zdi přímo k areálu VS MD.

Odeslání přihlášky:  elektronicky na email: Stanislav.Kratky@rsd.cz, v kopii petra.sykorova@mdcr.cz


kojetin-(2).png


Organizační vedoucí kurzu:
Stanislav Krátký – vedoucí školicího střediska
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Středisko mostních provizorií
Koberská 402
798 07 Brodek u Prostějova
mobil:   725 510 103,
e-mail:  Stanislav.Kratky@rsd.cz

 
 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků