Podmínky vydávání Věstníku dopravy

Podmínky vydávání Věstníku dopravy
Ministerstvo dopravy vydává Věstník dopravy (VD) od 24. dubna 2013 pouze v elektronické podobě. Tato podoba je také jediným relevantním zdrojem informací z rezortu Ministerstva dopravy. Ostatní mutace Věstníku dopravy mají pouze informativní charakter.

Podmínky vydávání Věstníku dopravy

V roce 2017 bude Ministerstvo dopravy vydávat Věstník dopravy podle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně.

Termíny odevzdání příspěvků pro jednotlivá čísla jsou:

13. ledna, 10. února, 10. března, 7. dubna, 5. května, 2. června, 30. června, 28. července, 25. srpna, 22. září, 20. října, 16. listopadu, 15. prosince.

Věstník bude vycházet v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy. Věstník obvykle vyjde do pěti pracovních dnů od uzávěrky.

Samotné příspěvky přijímá Ministerstvo dopravy výhradně ve formátu čitelném v programu MS Office (*.doc, *.docx, *.rtf apod.). Příspěvky musí obsahovat název příspěvku psaný počátečním velkým písmenem a následně malými písmeny, pokud pravidla spisovné češtiny nestanoví jinak. Dále všechny údaje o tom, kdo dokument vydal a kdo jej vyřizuje (jméno a příjmení, telefon, číslo jednací).

Příspěvky do Věstníku dopravy jsou přijímány na e-mailové adrese vestniky@mdcr.cz .