Informace o přepravě zboží po moři

Informace o přepravě zboží po moři
15.11.2016 15:06:52Důležité informace k námořní plavbě

IMO MSC.1/Circ.1475/Circ.1548

1. července 2016 vstoupí v platnost další z pravidelných oprav Přílohy úmluvy SOLAS v Kapitole VI, části A Pravidlo 2 o informace o celkové hmotnosti kontejnerů naloďovaných na námořní loď.

Výbor IMO - MSC vydal k pravidlu Směrnici k ověřování celkové hmotnosti kontejnerů před naloďěním na námořní loď. V odstavci 2.1.1. směrnice směřuje povinnosti na státní správy zemí vlajky lodi v rámci kompetence SOLAS. Pod vlajkou ČR však v současné době nepluje žádná obchodní námořní loď, na kterou by se povinnost vztahovala.

Směrnice v odstavci 8.1.1 respektuje, že kontejnery vypravované po železnici nebo silniční dopravou nepodléhají SOLAS. Na tuto situaci je pamatováno v odstavcích 5.1.1., a dále v odstavcích 6.1 a zejména 13.1,  které připouštějí zjišťování celkové hmotnosti kontejneru prostřednictvím třetí strany.

Plné znění oběžníku 1475 se zvýrazněním příslušných pasáží je možné otevřít v originále zde.

Plné znění následného oběžníku 1548 je možné si otevřít zde .

 

Vzhledem k výše uvedeným novým povinnostem a právům pro velitele námořních lodí přijímajících k nakládce kontejnery vydává Ministerstvo dopravy jako Námořní úřad ČR příslušný metodický pokyn ke zjišťování váhy kontejnerů určených k nalodění na námořní lodě. Plné znění pokynu je možné si otevřít zde.Zpět na výpis článků