Informace k průkazům způsobilosti k vedení námořní jachty

Informace k průkazům způsobilosti k vedení námořní jachty
20.02.2023 10:30:36Velitelé námořních jachet (průkazy způsobilosti)

Informace o termínech a místech konání zkoušek velitelů jachet 
- pro žádost o schválení státního dozoru postupujte dle informací v přiloženém dokumentu a vytiskněte a vyplňte přiloženou žádost nebo pouze vyplňte přiloženou žádost

Pro lepší informovanost zájemců bude zde Námořní úřad zveřejňovat informace o místě a času plánovaných zkoušek velitelů jachet.
 

 

Námořní průkazy způsobilosti velitelů jachet:

Návštěvní hodiny pro vyřizování průkazů způsobilosti:

Stanovené návštěvní hodiny pro vyřizování záležitostí spojených s vystavováním a prodlužováním platnosti průkazů způsobilosti velitelů jachet jsou:

Pondělí: 09:00 - 17:30

Středa: 08:00 - 16:30

Mimo tuto stanovenou dobu je vyřizování individuálních žádostí možné pouze po předchozí tlf. domluvě s příslušným pracovníkem oddělení paní Markétou Stránskou - telefon: 225 131 225

 

Informace o požadavcích na odbornou přípravu a výcvik, zkouškách a námořních průkazech způsobilosti velitelů jachet:

• Doporučení pro výcvik jachtařů (03/2020)

• Vydání průkazů způsobilosti

• Prodloužení průkazu způsobilosti

• Seznam školících střediskek (02/2023)

• Zkušební řád zkoušek velitelů jachet (10/2006) 

• Seznam jachetních instruktorů (=zkušebních komisařů praktické zkoušky) (aktualizace 02/2023)

• Seznam zkušebních komisařů (aktualizace 02/2023)

• Seznam posuzujících lékařů (02/2023)

• Seznam pověřených školicích středisek pro způsobilost "operátor námořní pohyblivé služby - SRC" (02/2023)

 

Formuláře k průkazům způsobilosti velitelů jachet ke stažení:

• Přihláška ke zkoušce způsobilosti velitele jachty (pdf) (03/2020)

• Protokol teoretické zkoušky velitele jachty (pdf) (06/2020)

• Protokol praktické zkoušky velitele jachty (pdf) (06/2020)

 Žádost o vydání/prodloužení/duplikát průkazu způsobilosti velitele jachty (pdf) (platná od 06/2020)
 Žádost o vydání/prodloužení/duplikát průkazu způsobilosti velitele jachty (docx - vyplňovací) (platná od 06/2020)Zpět na výpis článků