Legislativa pro námořní plavbu

Legislativa pro námořní plavbu
Námořní legislativa

Seznam platných právních předpisů pro námořní plavbu

NÁMOŘNÍ PLAVBA: 
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě (znění platné od 1.7. 2015) - viz příloha.
Původní účinnost od 1.7.2000 (vyhlášen v částce č. 22/2000 Sb.)
Vyhláška č. 336/2015 Sb., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi - viz příloha. 
Účinnost od 26.12.2015 (vyhlášena v částce č. 142/2015 Sb.)

Vyhláška č. 142/2015 Sb., o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě.
Účinnost od 01. 07. 2015 (vyhlášena v částce č. 60/2015 Sb.)

Vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu.
Účinnost od 01. 07. 2015 (vyhlášena v částce č. 46/2015 Sb.)

Vyhláška č. 327/2011 Sb. o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
Účinnost od 01. 01. 2012 (vyhlášena v částce č. 114/2011 Sb.)


Vyhláška MDS č. 271/2000 Sb. o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí - viz příloha
Účinnost od 2.9.2000 (vyhlášena v částce č. 79/2000 Sb.)

Vyhláška MDS č. 272/2000 Sb. o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě - viz příloha
- Účinnost od 2.9.2000 (vyhlášena v částce č. 79/2000 Sb.)

Vyhláška MDS č. 277/2000 Sb. o způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky České republiky a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo rekreační jachtě (o užívání vlajek) - viz příloha
- Účinnost od 1.9.2000 (vyhlášena v částce č. 81/2000 Sb.)

Vyhláška MDS č. 278/2000 Sb. o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel - viz příloha
- Účinnost od 1.9.2000 (vyhlášena v částce č. 81/2000 Sb.)

Vyhláška MDS č. 315/2000 Sb. o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty 
- Účinnost od 29.9.2000 (vyhlášena v částce č. 88/2000 Sb.)
Vyhláška  č. 135/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
Vyhláška č. 294/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.

Vyhláška MDS č. 378/2000 Sb. o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi - viz příloha
- Účinnost od 30.10.2000 (vyhlášena v částce č. 104/2000 Sb.)

Nařízení vlády ČR č. 412/2000 Sb. o poplatku za právo plout pod státní vlajkou ČR - viz příloha
- Účinnost od 1.12.2000 (vyhlášena v částce č. 116/2000 Sb.)

Vyhláška MDS č. 112/2015 Sb. o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě - viz příloha
- Účinnost od 01.07.2015 (vyhlášena v částce č. 46/2015 Sb.)

Vyhláška MDS č. 336/2015 Sb. o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi - viz příloha
- ze dne 7. 12. 2015

Sdělení č. 240/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o  Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu - viz příloha
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/993 ze dne 8. června 2022 o minimální úrovni výcviku námořníků (Text s významem pro EHP)Stáhněte si:
Zpět na výpis článků