Zvláštní jízdní úkony pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů zařazených do skupiny vozid

Zvláštní jízdní úkony pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů zařazených do skupiny vozidel AM, A1, A2 a A
23.10.2017 12:54:13Zkouška z praktické jízdy
Zvláštní jízdní úkony pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů zařazených do skupiny vozidel AM, A1, A2 a A

K § 19 odst. 1 písm. b) bodu 1 vyhlášky č. 167/2002 Sb.
1.1 Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.
Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan
K § 19 odst. 1 písm. b) bodu 2.
2.1 provedení jízdy při nízké rychlosti - následování komisaře rychlostí chůze cca 4 km.h-1 v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)
Provedení jízdy při nízké rychlosti - následování komisaře rychlostí chůze cca 4 km.h-1 v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)
2.2 Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí chůze cca 4 km.h-1
Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí chůze cca 4 km.h-1
2.3 Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h-1
Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h-1
2.4 Jízda po dráze ve tvaru „8“ při rychlosti chůze cca 4 km.h-1
Jízda po dráze ve tvaru „8“ při rychlosti chůze cca 4 km.h-1
2.5 Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu
Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu
2.6 Dráha pro úkony v pomalé rychlosti
Dráha pro úkony v pomalé rychlosti
K § 19 odst. 1 písm. b) bodu 3.
3.1 Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h-1
Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h-1
3.2 Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM při rychlosti 45 km.h-1)
Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM při rychlosti 45 km.h-1)
K § 19 odst. 1 písni, b) bodu 4.
4.1 Brždění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)
Brždění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)
4.2 Nouzové brždění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)
Nouzové brždění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)
4.3 Dráha pro úkony při vyšší rychlosti
Dráha pro úkony při vyšší rychlosti
 

Zpět na výpis článků