Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2017

Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2017
13.02.2018 8:31:10Bezpečnost silničního provozu
Na základě podrobné a věcné analýzy příčin dopravních nehod byla komplexně revidována dosavadní Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a byl vypracován návrh potřebných opatření a postupů, který je předmětem nového aktualizovaného materiálu: Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020 s platností od roku 2017 (dále jen „Strategie“). Tento dokument byl schválen usnesením vlády České republiky č. 160 dne 27. února 2017 a ukládá povinnost a odpovědnost příslušným orgánům za realizaci aktivit uvedených ve „Strategii“ (ministerstvo dopravy, financí, školství a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví, obrany, představitelé krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností).

Formuláře pro vyplnění realizovaných aktivit za rok 2017 jsou Vám přístupny od 12. 2. 2018 na webové adrese: https://nsbsp.cdvinfo.cz/
 

Vkládání dat do formulářů bude ukončeno dne 23. 3. 2018


Zde je uveden metodický návod pro přihlášení nebo k nové registraci 

Akční program Strategie  - http://www.ibesip.cz/data/web/dokumenty-nsbsp/priloha-c-final.pdf (rovněž ke stažení níže)

V případě technických problémů kontaktujte laskavě konzultační linku určenou pro Vaše dotazy na Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně – tel. 541 641 396. Linka je v provozu v Po, St a Pá od 9 do 11 hod.

S ohledem na rozsáhlost agendy Vás žádáme o včasné věnování pozornosti vyplňování příslušných formulářů. Po výše uvedeném termínu bude vkládání dat do elektronických formulářů uzavřeno. 

 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků