Otázky a odpovědi k provozu aplikace elektronických testů

Otázky a odpovědi k provozu aplikace elektronických testů
Elektronické testy

1. Elektronické testy nefungují.

Elektronické testy fungují a jsou v provozu na internetové adrese: etesty.mdcr.cz a jsou také přístupné z dalších webových (www.mdcr.cz, www.novapravidla.cz). Po počátečních kapacitních problémech, kdy k této adrese přistupovalo mnoho zájemců, byla provedena rekonfigurace infrastruktury, takže v tuto chvíli by nemělo docházet k situaci, kdy bude aplikace nedostupná z kapacitních důvodů. Pokud u Vás přetrvává situace, kdy jsou stránky nedostupné, je třeba povolit ve webovém prohlížeči Cookie, jako další pomoc zkuste vymazat dočasné soubory internetu a cookie (U Internet exploreru – Nástroje – Možnosti – Obecné – Vymazat soubory cookie a odstranit soubory), abychom vyloučili možnost uchování této stránky v dočasných souborech. Pokud je stránka i nadále nedostupná, prosím vyplňte dotazník viz odkaz níže.

2. Elektronické testy nejsou dostupné – objevuje se stále hláška:
OMLOUVÁME SE, STRÁNKA NENÍ K DISPOZICI


Vážený uživateli, omlouváme se, ale stránka, kterou požadujete, nebyla v daném okamžiku k dispozici. Bylo to pravděpodobně zapříčiněno delší dobou Vaší nečinnosti, případně použitím nesprávného odkazu na aplikaci. 
Tato aplikační hláška se vyskytuje, pokud aplikace ztratí kontakt s klientem (time out session). Po prvotním spuštění aplikace docházelo k zahlcení datové linky a tato hláška se objevovala často. Nyní by se již za běžných okolností vyskytovat neměla. Pokud se tato hláška stále objevuje, je třeba povolit ve webovém prohlížeči Cookie, jako další pomoc doporučujeme vymazat dočasné soubory internetu a cookie (U Internet exploreru – Nástroje – Možnosti – Obecné – Vymazat soubory cookie a odstranit soubory), abychom vyloučili možnost uchování této stránky v dočasných souborech. Pokud se problém neodstraní, prosím vyplňte dotazník viz odkaz níže.

3. Elektronické testy nebo některá část (vyhodnocení) nefungují v prohlížeči Mozilla Firefox.

V aplikaci byly provedeny drobné úpravy a její funkčnost byla otestována ve Firefoxu verze 1.5.0.2 aplikace nyní funguje korektně.

4. Nefunguje žádný druh testu, nebo jeho některá část (zkouška).


Tuto situaci se nepodařilo nasimulovat. Jako první krok doporučujeme vymazat dočasné soubory internetu a cookie (U Internet exploreru – Nástroje – Možnosti – Obecné – Vymazat soubory cookie a odstranit soubory), abychom vyloučili možnost uchování této stránky v dočasných souborech. Pokud se problém neodstraní, prosím vyplňte dotazník viz odkaz níže.

5. Nefunguje ukončení testu.

Tuto situaci se nepodařilo nasimulovat. Jako první krok doporučujeme vymazat dočasné soubory internetu a cookie (U Internet exploreru – Nástroje – Možnosti – Obecné – Vymazat soubory cookie a odstranit soubory), abychom vyloučili možnost uchování této stránky v dočasných souborech. Pokud se problém neodstraní, prosím vyplňte dotazník viz odkaz níže.


6. V průběhu testu se samovolně přeskakují otázky, které pak zůstávají nevyplněné a jsou hodnoceny jako chybně zodpovězené.

Tuto situaci se nepodařilo nasimulovat. Jako první krok doporučujeme vymazat dočasné soubory internetu a cookie (U Internet exploreru – Nástroje – Možnosti – Obecné – Vymazat soubory cookie a odstranit soubory), abychom vyloučili možnost uchování této stránky v dočasných souborech. Pokud se problém neodstraní, prosím vyplňte dotazník viz odkaz níže.

7. Proč musí být v testech zobrazované některé obrázky jako flashová animace:

Flashové animace byly použity zejména z důvodu lepšího zobrazení dopravních situací s pohyblivými prvky (blikající směrový ukazatel, blikající výstražné světlo, apod.). Zároveň byl pak tento formát použit i pro všechny ostatní situace a to zejména z důvodu menší datové velikosti těchto obrázků oproti formátu jpg.

8. Na jakých prohlížečích byly stránky testovány?

Stránky byly testovány na těchto prohlížečích: Microsoft Internet Explorer 5.5 a 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.2, Mozilla 1.7 (Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.7) Gecko/20040616).

 

 

Dotazník


Prosíme o vyplnění dotazníku, pokud přetrvávají Vaše problémy s aplikací elektronických testů. Vaše odpovědi by nám měly pomoci odhalit možné příčiny problémů.

1. Jaký používáte operační systém na Vašem počítači?
2. Jaký používáte webový prohlížeč a v jaké verzi (např. Internet Explorer 5.5, Mozilla Firefox 1.5.0.2) na Vašem počítači?
3. Jaké používáte připojení k internetu (např. vytáčená linka, ISDN, ADSL, WiFi, apod)?
4. Jste připojeni přímo na internet nebo přes firewall, firemní síť nebo proxy server?
5. Máte připojení k internetu s pevnou IP adresou nebo dynamicky přidělovanou?
6. Mění se Vaše IP adresa během Vašeho připojení k internetu?
7. Ve které části aplikace se problém objevil (např. stránka se nenačetla vůbec, úvodní stránka, výuková lekce, test, vyhodnocení testu, ...)?
8. Z jaké adresy přistupujete na eTesty? (např: přímo na etesty.mdcr.cz, z www.novapravidla.cz, www.mdcr.cz ).
9. Případné další poznatky a zjištěníZpět na výpis článků
Dokumenty které by vás mohly zajímat