Formulář záznamu o dopravní nehodě

Formulář záznamu o dopravní nehodě
28.01.2019 14:18:23Formulář záznamu o dopravní nehodě
Vyjádření k povinnosti mít ve vozidle záznam o dopravní nehodě

 

S účinností od 1. ledna 2009 dochází k novelizaci ustanovení § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

 

V současné době neexistuje žádný závazně platný právní předpis, který by nařizoval povinnost vozit předlohu záznamu o dopravní nehodě ve vozidle a forma této předlohy rovněž v současné době není stanovena právním předpisem. Přesto lze doporučit tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou.

 

Tento formulář je navržen tak, aby v kritické situaci po dopravní nehodě vedl její účastníky k tomu, aby neopomněli uvést důležité skutečnosti stanovené zákonem do formy záznamu.
 

  

 
  • Příklad vyplněného formuláře k případnému využití naleznete na tomto odkazu (JPEG, 260 kB).


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Dokumenty